كلينيك بتن ايران| توليد انواع مواد شيميايي بتن و قطعات جانبي بتن

محصولات كلينيك بتن ايران بخش ششم

پودر آببند كننده بتن چيست؟

MTOSEAL G-25 سيستم آب بندي مطمئن و دائمي سطوح بتني و يا مواد سيماني براي كنترل رطوبت، نشت و يا فرار آب مي باشد. تشكيل و توسعه كريستال هاي غير محلول در داخل لوله هاي مويينه و ريز ترك ها باعث مسدود شدن دائمي آن ها شده و از عبور و نشت آب جلوگيري نموده و تا پايان عمر سازه آن را آب بندي مي نمايد.

MTOSEAL G-25 به صورت پودر عرضه مي شود. در هنگام مصرف پودر آببند بتن را به شكل دوغاب تهيه و به طور مستقيم روي سطوح بتني، بلوك و يا ملات سيماني اجرا نماييد.

پودر خشك آن نيز براي خشكه پاشي در درز هاي اجرايي كاربرد دارد. همچنين حالت خميري اين محصول را مي توان با ماله و يا كاردك روي سطوح ناصاف و يا روي سطوحي كه تردد انساني وجود دارد به كار برد. اين خمير همچنين براي پر كردن ناهمواري هاي سطح و يا پر كردن حفره ها و سوراخ هاي سطح بتن به كار مي رود.

كاربرد پودر آب بند كننده بتن

رطوبت و آهك آزاد موجود در كاپيلار ها با مواد شيميايي فعال در MTOSEAL G-25 واكنش داده و توليد كريستال هاي غير محلول مي نمايند. كريستال ها در عمق كاپيلار هاي بتن نفوذ كرده و آن را مسدود نموده و از عبور آب جلوگيري مي نمايند و از طرفي اجازه عبور هوا و بخار را مي دهند و راه تنفس سازه را باز مي گذارند. مقدار نفوذ كريستال ها و توسعه آب بستگي به ميزان فشردگي و ميزان جذب سطحي بتن دارد ولي كريستال ها تا عمقي كه آب وجود داشته باشد نفوذ مي كنند. ايجاد آب بندي كامل پس از 5 تا 7 روز انجام مي شود.
پودر آببند كننده بتن قابليت آب بندي و تحمل فشار اسمزي مثبت و منفي دارد. بنابراين مي توان آن را روي سطوح داخلي و يا خارجي اجرا نمود اگرچه بهتر است روي سطحي اجرا شود كه تماس مستقيم با آب دارد.
زيرا تشكيل و توسعه كريستال ها را تسريع مي نمايد. پس از تكميل مراحل مواد آب بندي بتن و تشكيل كامل كريستال ها مواد فعال موجود در MTOSEAL G-25 بي اثر مي شوند و به محض حضور رطوبت بعدي دوباره فعال مي گردند.

 

 

اجراي پوشش ضد اسيد و محافظ شيميايي چيست؟

در صنعت، بخش هايي وجود دارد كه بتن تحت تاثير مستقيم آب شور ( كيسون ها و آبگيرهاي ورودي آب دريا در واحد هاي آبسازي كارخانجات پتروشيمي ) يا مواد خورنده و پسماندهاي بيمارستاني و نفتي (تصفيه خانه هاي فاضلاب و سپتيك تانك هاي بيمارستان) و اسيد و باز قوي ( تصفيه خانه هاي شيميايي، واحد RO و ريور اسموز، سالن هاي توليد، محوطه پمپ هاي تزريق واحد خنثي سازي ، پايپ راك هاي لوله هاي انتقال يا مخازن ذخيره اسيد و باز، سالن ها و ترنچ هاي سالن بخار نيروگاهها) قرار دارد.

انتخاب و اجراي پوشش ضد اسيد مناسب ضد خوردگي نيازمند دانش گسترده اي در زمينه مقاومت شيميايي مواد مختلف بر اساس شدت و ضعف ميزان خوردگي و قدر اسيد ها و باز هاست.

تركيب ملات ضد اسيد بر پايه فوران يا سيليكات پتاسيم يا گروت هاي اپوكسي به همراه كاشي با لعاب ضد اسيد، از قديمي ترين روش هاي كنترل و محافظت در برابر اسيد در كارخانجات ، پالايشگاه ها و پتروشيمي ها و نيروگاه هاست.

با زير سازي مناسب بوسيله ي ملات ضد اسيد و كاشي هاي ضد اسيد ، مي توان كفسازي محوطه انبار اسيد يا مخازن ذخيره اسيد را نسبت به خوردگي مقاوم كرد. عدم يكپارچگي ( وجود بند كشي براي سراميك ) باعث مي شود معايبي در طول بهره برداري وارد گردد.

 

 

تست غير مخرب بتن چيست ؟

تست التراسونيك يا تست سرعت پالس هاي التراسونيك يك از انواع آزمايش هاي غير مخرب براي سنجش ميزان همگني و مقاومت بتن مي باشد. با انجام آزمايش التراسونيك ما مي توانيم ضمن ارزيابي كيفي مقاومت بتن، به كيفيت دانه بندي در بتن در قسمت هاي مختلف و همچنين منحني دانه بندي بتن دست پيدا كنيم. سرعت ثبت شده‌ي پالس در عبور از بتن مي تواند به عواملي همچون طول مسير، ابعاد نمونه آزمايشي، مسلح بودن يا نبودن بتن و ميزان رطوبت موجود در بتن بستگي داشته باشد. شكل نمونه‌ي تست غير مخرب بتن معمولاً تاثيري روي سرعت پالس ندارد، مگر اين كه ابعاد نمونه از طول موج پالس هاي ارسالي كمتر باشد. مثلاً براي عبور يك فركانس ۵۰ هرتزي، ابعاد نمونه‌ي آزمايشي نبايد از ۸۰ ميليمتر كمتر باشند. سرعت عبور پالس ها از فلزات بسيار بالاست. به همين خاطر در بتن هايي كه از ميلگرد استفاده مي كنند و اصطلاحا مسلح شده‌اند، سرعت بالاي پالس مي تواند مربوط به همين موضوع باشد. رطوبت يكي از شرايط محيطي است كه به صورت مستقيم بر روي نتايج تست التراسونيك تاثير دارد. رابطه‌ي آن هم با سرعت پالس مستقيم است به اين معني كه هر چه رطوبت بيشتر باشد، سرعت پالس نيز به همان نسبت بيشتر خواهد بود. بنابراين در هنگام انجام تست التراسونيك، رطوبت بايد از عواملي باشد كه مورد اندازه گيري قرار مي گيرد و در نتايج آزمايش لحاظ مي شود. هم چنين در نحوه‌ي كيورينگ بتن نيز اين موضوع بايد حتما در نظر گرفته شود، چرا كه در همين مرحله مشخص مي شود كه رطوبت بتن چه مقداري خواهد بود. دماي محيط نيز يكي از عوامل تأثير گذار بر نتايج تست التراسونيك است و با سرعت پالس عبوري رابطه‌ي عكس دارد. يعني هر چه دماي بتن و محيط بتن پايين تر باشد، سرعت پالس افزايش پيدا خواهد كرد. دليل آن هم اين است كه با كاهش دما، اندازه‌ي فضاهاي خالي موجود در بتن كاهش مي يابد. فضاهاي خالي از عواملي هستند كه باعث كاهش سرعت پالس مي شوند و هر چه اندازه شان بيشتر باشد، كاهش سرعت بيشتر خواهد بود. بنابراين با كوچك تر شدن اين فضاها، ميزان كاهش سرعت در آن ها كم مي شود و در نتيجه با پايين آمدن دماي بتن، سرعت پالس عبوري از آن افزايش پيدا مي كند.

 

آب بندي استخر و مخازن بتني چگونه است؟

استخر و مخازن بتني براي آب بندي كردن استخرها و مخازن آب، فرايندي ضروري در پروسه‌ي طراحي و ساخت آن‌ها مي‌باشد. تماس آب با اين سازه‌ها مي‌تواند از طريق آب درون آن‌ها يا تماس آب زيرزميني با آن‌ها صورت بگيرد، بنابر اين ضروري است كه آب بندي برايشان صورت بگيرد تا دوام و مقاومت بتن بر اثر تماس با آب لطمه‌اي نبيند. اگر در بتن ترك‌هايي هرچند كوچك و ريز وجود داشته باشد، آب يا بخار آب مي‌توان از همان درز به بتن نفوذ كند و بتن را دچار مشكل نمايد.

هميشه يكي از مهم ترين جنبه‌هاي استخرهاي شنا، ظاهر و زيبايي آن‌ها بوده. در مورد استخرهاي ديگر نظير آببندي مخازن صنعتي، مهم ترين جنبه‌ي آن‌ها بارهاي وارد شده بر آن و تجهيزات موجود در آن‌هاست. براي برخي استخرهاي خاص ديگر هم مانند استخرهاي پرورش ماهي، حفاظت شيميايي آن‌ها بر موارد فوق اضافه مي‌گردد، چرا كه موجودات زنده نيازمند به وجود آمدن شرايط شيميايي خاصي در آب مي‌باشند. در هر يك از اين موارد، مصالح مصرفي جهت آب بندي استخرها متفاوت است و بايد بر اساس كاربرد استخر آن‌ها را انتخاب نمود. متاسفانه هر گونه نقصاني در مراحل طراحي و ساخت استخر، منجر به عملكرد ناقص سيستم آب بندي و در نتيجه آسيب بر سازه‌ي مورد نظر است.

 

 

ملات نفوذگر آب بند كننده بتن چيست؟

ملات نفوذگر آببند كننده AQUAFIN-IC ماده اي تك جزيي، غير آلي و پايه سيماني مي باشد. اين ماده نفوذگر و كريستال شونده است و سازه هاي جديد و قديمي بتني را آب بندي كرده و از عمق محافظت مي نمايد. به طوري كه حتي اگر پوشش صدمه ببيند، آب بندي بتن همچنان كامل باقي مي ماند. بنابراين نفوذگر آببند تنها يك پوشش نيست، بلكه در اثر واكنش اجزا تشكيل دهنده آن با رطوبت، ساختاري يكپارچه با بتن ايجاد كرده و توده مقاوم و بادوامي تشكيل مي دهد.

 

 

پرايمر قيري چيست؟

پرايمري قيري بتن تشكيل يافته و مركب از قير، پليمر و حلال مناسب است كه به منظور افزايش چسبندگي در پوشش‌هاي محافظتي به كار مي‌رود. در پرايمر قيري از قير اصلاح شده و مواد افزودني ديگر استفاده شده كه چسبندگي خوبي ميان پوشش و بتن به وجود مي‌آورد. از پرايمر قيري براي همگون كردن و ايجاد پيوند ميان لايه‌هاي مختلف استفاده به عمل مي‌آيد. پرايمر قيري مزاياي فراواني دارد كه در اين جا به ذكر مهم ترين آن‌ها مي‌پردازيم. مهم ترين ويژگي آن اين است ك در برابر عوامل خورنده فلز يا بتن مقاوم است. هم چنين ميكروارگانيزم‌ها و موجودات زنده‌ي ميكروسكوپي نمي‌توانند آسيبي به آن برسانند. هم چنين بر خلاف تصور نسبتاً عمومي، پرايمر قيري به هيچ وجه سمي نمي‌باشد. پرايمر قيري به رنگ مشكي است و حالت فيزيكي آن در دماي معمولي مايع مي‌باشد. قيمت انواع پرايمر بتن براي خريد پرايمر بتن مانند قيمت پرايمر قيري بتن، قيمت پرايمر اپوكسي بتن، قيمت پرايمر اپوكسي – پليمري بتن مي توانيد با كارشناسان تخصصي كلينيك بتن ايران در ارتباط باشيد.

 

 

گروت G3 چيست؟

گروت مخلوطي از مواد سيماني و آب، همراه با يا بدون سنگدانه مي‌باشد كه آب موجود در آن به حدي زياد است كه اين ماده كاملاً جاري مي‌شود.

از گروت براي پر كردن فضاهاي خالي و تخلخل‌هايي كه در عناصر مختلف ساختماني ممكن است وجود داشته باشد، استفاده مي‌شود. مخلوط كردن و تهيه‌ي گروت معمولاً ساده است و اگر به مقدار خيلي زيادي مورد نياز نباشد، در همان محل پروژه انجام مي‌شود. اما اگر مقدار گروت مصرفي زياد باشد، سفارش به كارخانه‌هاي مربوطه داده مي‌شود و گروت را با قيمت مناسب در آنجا تهيه خواهد شد. در گروت پايه سيمانيMTOFLOW2500 يا تيپ G2 معمولا سه جهت از بيس پليت را مي بنديم و دوغاب را به زير بيس پليت هدايت مي كنيم در گروت اپوكسيMTOFLOW650 يا گروت G3 بايد در مورد مديريت صحيحي بكار برد چون بعد از اختلاط 3 جزء 25 دقيقه به ما مهلت مي دهد تا آن را مصرف كنيم ،جهت اطلاع بيشتر با بخش فني كلينيك بتن ايران تماس حاصل فرماييد.

 

جهت اطلاع از نحوه خريد و قيمت انواع محصولات بتني مي توانيد با مشاوران فني كلينيك بتن ايران در تماس باشيد.

 

 

021-45872

021-44604438

021-44464877

021-44549511

 

 


برچسب: اجراي پوشش ضد اسيد, تست غير مخرب بتن, آببندي مخازن صنعتي, نفوذگر آببند, پرايمر قيري, گروت G3,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۲۶:۵۵ توسط:admin admini موضوع:

محصولات كلينيك بتن ايران بخش پنجم

واتراستاپ PVC چيست؟

واتراستاپ هاي پي وي سي به دليل استفاده از مواد ويژه در آن ها داراي مقاومت كششي بسيار بالايي هستند. هم چنين طول عمر و دوام اين واتر استاپ PVC بسيار بالاست و تا سال هاي دراز دچار هيچ گونه مشكلي نمي شوند. شكل پذيري بالايي دارند و اين موضوع باعث مي شود تا در بسياري از مفاصل متحرك قابل استفاده باشند. نفوذناپذيري بالاي اين مواد نيز ويژگي بسيار مهم آن هاست. مقاومت بالاي آن در برابر اسيدها، اوزون، آب دريا و حتي نفت ديزل باعث مي شود تا دوام و طول عمر آن بسيار بالا باشد. هم چنين در برابر مواد قليايي، آب حاوي كلر و ديگر مواد شيميايي محلول در آب مقاوم هستند. به مانند فلز يا لاستيك دچار زوال خستگي نمي شوند. در مواجهه با بتن آن را دچار تغيير رنگ نمي كنند. با فلزهاي مجاور خود واكنش الكتروليتيك نشان نمي دهد. قابليت مقاومت در برابر فشارهاي هيدرواستاتيك را دارا مي باشند. مقاومت بسيار بالايي در برابر حرارت دارند. همچنين مي توانند تغييرات اندازه‌اي در هنگام تغييرات دما را تحمل كنند، اين اتفاق به دليل الاستيسيته‌ي بالاي اين مواد مي افتد.

واتر استاپ به منظور جلوگيري از نشت و عبور آب از درزهاي اجرايي، انبساطي و همچنين مقاطع قطع بتن ريزي به كار ميرود كه بسته به نوع مقطع مورد كاربرد و فشار سيال، سايز و شكل تغيير مي كند.

 

واتراستاپ بنتونيتي چيست؟

واتراستاپ بنتونيتي محصولي جديد واتراستاپ كه مخصوص رفع نشت درزهاي اجرايي و مقاطع قطع بتن ريزي است با استفاده از پليمرهاي لاستيكي و بنتونيت با خاصيت ارتجاعي بسيار زياد طراحي شده است كه به صورت كنترل شده اي در هنگام تماس با آب متورم مي شوند و مانع عبور آب از درز هاي اجرايي و درز هاي سرد خواهند شد. واتراستاپ بنتونيتي يا نوار آب بند بنتونيتي محصولي كارآمد بر پايه سديم بنتونيت فعال در ماتريس بوتيل رابر با خاصيت ارتجاعي بسيار زياد و افزايش حجم است كه براي جلوگيري از نفوذ آب و رفع نشت درزهاي اجرايي و مقاطع بتن ريزي مورد استفاده قرار مي گيرد. واتراستاپ بنتونيتي در هنگام تماس با آب بتن انبساط مي يابد و تمام حفرات خالي بتن حول خود را پر مي كند و بدين ترتيب مانع از عبور آب از درزهاي بتني مي شود. گل بنتونيت موجود در واتر استاپ بنتونيتي شامل ورقه هاي متعددي حاوي ذره هاي باردار مي باشد كه در تماس با آب متورم شده و مانع عبور آب يا ساير مواد از درز موارد كاربرد مي شوند. بين اين ورقه ها بارهاي مثبت و منفي وجود دارد و هنگام بروز نشت، مولكول هاي آب به بارهاي مثبت و منفي حمله نموده و خود را بين آنها قرار داده و باعث تورم واتراستاپ بنتونيتي مي گردد. بنتونيت هاي هيدراته شده از نفوذ آب جلوگيري مي كند و هر چه فشار هيدرواستاتيك افزايش مي يابد، ورقه هاي كوچك فشردگي بيشتري يافته و تشكيل درزگير محكم تري را مي دهد بدين ترتيب يك آب بند دائمي در مقابل فشار سيال حاصل مي گردد.

 

كفپوش كونداكتيو چيست؟

براي اجراي انواع كفپوش ، پوشش ، مخصوصا كفپوش (روكش ) اپوكسي صنعتي ، كفپوش اپوكسي آنتي باكتريال (بهداشتي) ، كفپوش اپوكسي آنتي استاتيك يا كفپوش كونداكتيو، روكش و پوشش اپوكسي، كفپوش اپوكسي ضد اسيد، كفپوش پلي يورتان، كفپوش پلي يورتان صنعتي، كفپوش پلي يورتان ورزشي بايد آماده ساز ي سطوح به نحوه مناسب و استاندارد انجام مي گيرد .

سازه هاي بتني كه در معرض مواد شيميايي خورنده قرار مي گيرند مي بايست داراي شرايطي باشند كه بتوان بر روي آنها پوشش هاي ضد خوردگي شامل انواع پوشش هاي رزيني، كاشي كاري و آجر كاري ضد اسيد را اجرا نمود. پوشش ها و لاينينگ هاي ضد خوردگي مي بايست به صورت محكم و مطمئن به سطح بتني زير كار بچسبند كه در اين خصوص سازه بتني بايد طوري ساخته و اجرا گردد كه داراي ماكزيمم قدرت نگهداري پوشش و نيز از مقاومت كششي خوبي برخوردار باشد.

 

ديرگير كننده چيست؟

دما مهمترين عامل محيطي است كه بر عملكرد ديرگير كننده بتن تاثير مستقيم دارد. اصولا، يكي از دلايل توصيه مصرف كندگير كننده، مقابله با مشكلات بوجود آمده در هواي گرم مي باشد. رطوبت، سرعت وزش باد، ماشين آلات و تجهيزات توليد و انتقال بتن، زمان حمل، و مهارت نيروهاي اجرايي از ديگر عوامل تاثير گذار در عملكرد افزودني‌هاي كندگير كننده مي باشند. بعنوان مثال مقدار مصرف ديرگير كننده در ساعات مختلف روز و شب متفاوت خواهد بود.

 از آنجا كه مصرف بيش از اندازه اغلب ديرگير كننده بتن منجر به ديرگير كنندگي مضر خواهد شد، دقت اندازه گيري و پيمانه كردن از اهميت ويژه اي برخوردار است. تمامي افزودني‌هاي كندگير كننده بتن در محدوده ي زماني معيني بر مخلوط بتن تاثير مي‌گذارند و به محض اتمام اين محدوده ي زماني، آبگيري سيمان آغاز مي شود. بنابراين، مقادير مصرف به گونه اي بايد تنظيم شود تا فرصت كافي براي ريختن، لرزاندن، پرداخت و كارهاي تكميلي فراهم گردد .جهت اطلاع از قيمت ديرگير كننده بتن مي توانيد با مشاوران كلينيك بتن ايران در ارتباط باشيد.

  

 

واتراستاپ هيدروفيلي چيست؟

واتر استاپ به منظور جلوگيري از نشت و عبور آب از درزهاي اجرايي، انبساطي و همچنين مقاطع قطع بتن ريزي به كار ميرود كه بسته به نوع مقطع مورد كاربرد و فشار سيال، سايز و شكل تغيير مي كند . TPE نوار واتراستاپ هيدروفيل بر پايه لاستيك ولكانيزه نشده بوده و براي آب بندي درزهاي اجرايي مناسب مي باشند. اين نوارها در تماس با آب افزايش حجم مي يابند و اين افزايش حجم پس از 14 روز به حدود 800 درصد مي رسد.

افزايش حجم در اين نوار 6 ساعت بعد از نفوذ آب آغاز مي شود. اين نوع واتراستاپ بر پايه لاستيك هاي مصنوعي مي باشد و به عنوان يك عامل مانع نفوذ آب در درزهاي اجرايي با قابليت متورم شدن بسيار بالا و به صورت كنترل شده در تماس با آب عمل مي‌كند و شكل و عملكرد خود را در سيكل‌هاي تر و خشك شدن متعدد حفظ مي‌كند.

واتراستاپ هيدروفيلي منبسط شونده بعد از ريختن لايه اول بتن (بتن قديم) و قبل از لايه جديد (بتن جديد) و جهت آب‌ بند شدن درز اجرايي ايجاد شده نصب مي‌گردد. بنابراين تقسيم‌ بندي و مشخص بودن محل دقيق درز اجرايي از قبل نيازي نيست. نكته اصلي شكل اجراي با زاويه انحراف كم در محل اتصال مي‌باشد تا واتر استاپ هيدروفيلي عمل كند. نصب درست واتراستاپ هيدروفيلي يكي از عوامل كليدي مي‌باشد كه ريسك تغيير مكان و جابجايي واتراستاپ هيدروفيلي در زمان بتن‌ريزي را كاهش مي‌دهد و شانس در معرض قرار گرفتن با آب جمع شده در پشت درز را افزايش مي ‌دهد.

فرآيند انبساط بلافاصله بعد از تماس واتراستاپ هيدروفيلي با آب شروع مي‌گردد. بنابراين نصب كردن واتراستاپ هيدروفيلي بايد درست قبل از بتن ‌ريزي بتن جديد (بتن ثانويه) باشد. اين امر شانس انبساط قبل از موقع واتراستاپ هيدروفيلي را به علت در معرض رطوبت قرار گرفتن را كاهش مي‌دهد. واتراستاپ هيدروفيلي در زمان ‌هايي كه شرايط اجراي سازه ما را مجبور به توقف بتن ‌ريزي ثانويه بعد از نصب واتراستاپ هيدروفيلي مي‌كند بايد در برابر رسيدن رطوبت به نوار نصب شده جلوگيري گردد.

 

مايع واترپروف چيست؟

مايع واترپروف MTOSEAL/L مايع مخلوطي فرموله شده از روان كننده و سيدهاي چرب غيرآلي است. اين محصول به صورت مايع بي رنگ عرضه شده و به سرعت در آب پخش مي شود وقتي واترپروف مايع به بتن افزوده ميشود به صورت يك عامل قوي پخش كننده ذرات عمل كرده و سبب مي شود كه ذرات سيمان- كه تمايل به كلوخه شدن دارند- پخش شوند و سطح آزاد وسيع تري به ست آورند. بدين ترتيب آب موجود در مخلوط به نحو موثرتري عمل كرد و عمل هيدراتاسيون مي تواند با آب كمتر به نحو موثرتري صورت پذيرد. با به كارگيري مايع واتر پروف، ميزان آب مصرفي تا بيش از 10 درصد كاهش يافته و در نتيجه بتني با دانسيته بيشتر و نفوذپذيري بسيار كمتر حاصل مي شود.

 

فوق روان كننده نفتاليني چيست؟

افزودني بتن فوق روان كننده بتن مي تواند پايايي بتن را به روشهاي گوناگون افزايش دهد. در ابتدا روانسازهاي بتن كيفيت و عملكرد بتن را به شدت افزايش مي دهند كه خود مي تواند باعث افزايش عمر مفيد سازه شود . همچنين افزودن فوق روان كننده بتن مي تواند اين امكان را ايجاد كند كه از سنگدانه هاي بازيافتي بتن توانمند و با كيفيتي توليد كنيم و بعد از آن انرژي مورد نياز براي بدست آوردن مقاومت هاي بالاي اوليه در بتن هاي پيش ساخته به مقدار زيادي مي تواند كاهش يابد و در نهايت اين هزينه با هزينه افزودني بتن فوق روان كننده بتن جايگزين شود. استفاده از فوق روان كننده بتن اين امكان را خواهد داد كه از بتن هاي پسماند بهره خوبي بگيريم و در نهايت از نظر زيست محيطي تخريب كمتري براي استخراج سنگدانه ها و ساير محصولات مورد نياز براي ساخت بتن نماييم . از جمله مزاياي روان كننده بتن بر پايه نفتالين سولفونات نسبت به روان كننده بتن بر پايه ليگنو سولفونات مي توان به عدم ايجاد حباب زايي در بتن اشاره كرد . همچنين ايده آل ترين ماده افزودني براي ساخت بتن ميكروسيليسي فوق روان كننده نفتاليني است . ميزان مصرف ماده افزودني كاهنده آب فوق روان كننده بتن بايد با توجه به آزمايشات دقيق كارگاهي و همچنين شرايط جوي و مصالح مورد مصرف تعيين شود ولي ميزان مصرف مطابق بروشور فني شركت شيميايي كلينيك بتن ايران و مطالعات انجام گرفته 1 الي 5/1 درصد سيمان مصرفي است . پيشنهاد مي شود هرگز بيشتر از حد تعيين شده از ماده افزودني فوق روان كننده بتن را به مخلوط بتني نيافزايد چون موجب آب انداختگي بيشتر و جداشدگي سنگدانه ها و همچنين كندگير شدن آن مي شود .

 

كيورينگ چيست؟

عمل آوري (كيورينگ) حفظ ميزان رطوبت و دماي مناسب بتن در سنين اوليه آن (پس از عمليات بتن ريزي) است، به گونه اي كه بتن بتواند به خصوصيات طراحي شده دست پيدا كند. كيورينگ بلافاصله پس از بتن ريزي و پرداخت كاري شروع مي گردد به گونه اي بايد عمل كرد كه بتن بتواند به مقاومت و پايايي مطلوب دست پيدا كند.

بدون فراهم آوردن رطوبت مناسب، مصالح سيماني بتن قادر به واكنش دهي مناسب جهت پديد آمدن محصولي با كيفيت نيستند. تبخير آب يا خشك شدن زود هنگام بتن ممكن است آب مورد نياز براي انجام واكنش هاي شيميايي در بتن را ازبين ببرد ( كه منظور از واكنش شيميايي هيدراسيون گفته مي شود) و در نتيجه بتن قادر به رسيدن به خواص مطلوب خود نمي باشد.

با توجه به سرعت هيدراسيون، دما عامل مهمي در عمل آوري مناسب است، در نتيجه ي پيشرفت در كسب مقاومت در دماهاي بالاتر سريع تر اتفاق مي افتد. به طور كلي دماي بتن براي دستيابي به سرعت مناسب در كسب مقاومت بايد همواره بيش از 10 درجه ي سانتيگراد (50 درجه فارنهايت) باشد.علاوه بر اين به هنگام كسب مقاومت دماي مشابهي نيز بايد درون بتن فراهم آيد تا از پديد آمدن تركهاي حرارتي جلوگيري شود. براي بتن هاي نمايان، رطوبت اضافي و شرايط وزش باد نيز عوامل مهمي محسوب ميشوند. اين دو عامل با اثر گذاشتن بر سرعت از دست دادن رطوبت بتن سبب پديد آمدن ترك، كاهش كيفيت سطح بتن و نيز دوام آن ميگردند. براي جلوگيري از ترك خوردگي انقباضي خميري در نظر گرفتن تدابير احتياطي جهت كنترل نمودن تبخير رطوبت از سطح بتن قبل از قرارگيري آن در محل ضروري است .

 

جهت اطلاع از نحوه خريد و قيمت انواع محصولات بتني مي توانيد با مشاوران فني كلينيك بتن ايران در تماس باشيد.

 

 

021-45872

021-44604438

021-44464877

021-44549511

 

 

 

برچسب: واتراستاپ PVC, واتراستاپ بنتونيتي, كفپوش كونداكتيو, ديرگير كننده, واتر استاپ هيدروفيلي, مايع واترپروف, فوق روان كننده نفتاليني, واتراستاپ هيدروفيلي, مايع واترپروف, فوق روان كننده نفتاليني, كيورينگ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۸:۳۲ توسط:admin admini موضوع:

محصولات كلينيك بتن ايران بخش چهارم

ميان بولت آب بند sealing middle bolt ) ) چيست ؟

ميان بولت آب بند قطعه اي ست كه براي اهداف خاصي در بتن ريزي به كار برده ميشود و با توجه به كاربردهاي آنها انواع مختلفي دارند. براي آب بند كردن ديوارهاي بتني و يا آب بند كردن مقاطع ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد . بيشترين كاربرد استفاده از ميان بولت آب بند در ديوار هاي بتني هست .

انواع ميان بولت آب بند

1. ميان بولت آب بند پلاستيكي يا پي وي سي

2. ميان بولت آب بند چدني

3.ميان بولت آب بند فنري

 

ترميم سازه هاي بتني چيست ؟

سازه هاي بتني اصولا تحت تاثير فرسايش ، شرايط بهره برداري و محيط ساخت و حتي نوع ساخت به مرور داراي آسيب هايي خواهند شد ، كه عمر سازه بتني را به مخاطره خواهد انداخت. اهميت حفظ بتن در اين شرايط ، تمركز بر مقاومت فشاري و كششي بتن است. ترميم بتن يا ترميم سازه هاي بتني، مجموعه ي انتخاب مواد و روشهايي است كه حفظ قابليت و كارايي بتن موجود در دامنه ي 85 تا 100 درصد « مقاومت فشاري بتن طراحي شده » براي بتن سازه را  تضمين مي كند.

تضمين قابليت و كارايي بتن در سازه هاي بتني با مقاومت فشاري بتن

علل شايع تخريب بتن و پيشنهاد مواد مناسب تعميري

1- آب اضافه در مخلوط بتن

2– طراحي نادرست سازه بتني

3- مشكلات بتن پس از اجرا

4- تخريب سولفاتي سازه بتني

5- خوردگي شبكه فولادي سازه بتني ( اكسيد شدن شبكه ميلگرد)

6- قرار گرفتن بتن در معرض اسيد

7 –ترك در بتن ( سازه اي )

اسلب بتني ( Concrete Slab ) چيست ؟

دال بتني يا اسلب بتني كه در انگليسي concrete slab نام دارد، يكي از معمول ‌ترين عناصر سازه ‌اي در ساختمان‌ هاي امروزي مي‌باشد. اسلب عنصر ساختاري ساده اما پر اهميتي است كه از آن براي ساخت سطوح تخت و پركاربرد استفاده مي‌شود. عمق اسلب در مقايسه با طولش بسيار كوچك است. اسلب‌ها معمولا از دو طرف يا چهار طرف توسط تير ساپورت مي‌شوند.

اسلب‌هاي بتني هم در محل پروژه ساخته مي‌شوند و هم نوع دال بتني پيش ساخته‌ي آن موجود است. براي ساخت اسلب‌ها در محل پروژه از قالب‌هايي استفاده مي‌شود كه معمولاً شامل تخته‌هاي چوبي، پلاستيك و فولاد مي‌باشد. اسلب‌هايي كه براي ساخت كفپوش به كار مي‌روند، معمولاً به قالب خاصي احتياج ندارند.

براي تقويت كردن اسلب‌هاي بتني از فولاد تقويت كننده يا ميلگرد استفاده مي‌شود. اين ميلگردها به صورت موازي با طول اسلب‌ها در آن قرار مي‌گيرند. در برخي موارد نيز از ميلگردهاي خم شده براي تقويت اسلب‌ بتني استفاده مي‌شود.

 

هويه واتر استاپ چيست ؟

جهت اتصال دو لبه واتراستاپ روش هاي مختلفي وجود دارد كه بهترين آن استفاده از هويه واتراستاپ يا چسب هاي P.U مي باشد. جهت استفاده از هويه واتراستاپ ابتدا مي بايست دو سر واتراستاپ را روي يكديگر قرار داده و از هويه پس از داغ شدن به عنوان عاملي جهت پرس كردن دو سر واتراستاپ بر روي هم استفاده نمود. براي اتصال كامل بهتر است از هر لبه 40 سانتي متر روي يكديگر قرار بگيرد و سپس عمل پرس با هويه صورت پذيرد. بهترين روش جهت اتصال واتراستاپ به آرماتور استفاده از گيره فلزي واتراستاپ مي باشد كه بسته به سايز و ضخامت انواع واتراستاپ مي توان سايز گيره مصرفي (5/2 سانت يا 4 سانت) را انتخاب نمود. هر 1 متر واتراستاپ مي بايست با 2 گيره متصل گردد و هر گيره نيز مي بايست دو دول بالايي و پاييني واتراستاپ بسته شود و هر گيره در لبه پاييني يا بالايي مي بايست وسط دو گيره مجاور باشد.

براي نصب هويه واتراستاپ مي بايست از گيره هاي مخصوص فلزي كه با قرار دادن آن روي ميلگرد كه به امتداد لبه هاي واتراستاپ قرار داده شده، محكم نصب شود. براي هر متر طول 4 عدد گيره (هر طرف 2 عدد به صورت زيگزاگ) بسته بندي در رول هاي 25 متري همچنين شركت كلينيك بتن ايران (مهندسين مشاور مهرازان پايدار) تواناي توليد واتراستاپ به متراژهاي مورد تقاضا را دارد.

 

آني گير بتن چيست؟

پودر يا ملات آني گير يكي از محصولات پر مصرف در مرحله ‌ي آب‌ بندي بتن در پروژه‌هاي عمراني مي‌باشد. آني گير شكل سيماني دارد و پس از تركيب شدن با آب، نهايتا در مدت ۲۰ ثانيه سخت شده و عبور آب از بتن را مسدود مي ‌كند. اين پودر در واقع براي رفع نشتي در سازه‌هاي بتني كاربرد دارد و در سازه‌هاي كه تحت فشار آب قرار دارند، مانند سدها كاربرد فراواني دارند. اهميت اين پودر آن جايي مشخص مي‌شود كه بدانيم هيچ يك از محصولات آب بندي بتن چنين خاصيتي ندارند و فقط پودر يا ملات آني گير است كه مي‌تواند با اين سرعت فوق‌العاده بالا جلوي نشتي آب را بگيرد. از ديگر موارد استفاده از ملات‌هاي آني گير مي‌توان به تونل‌ها و فضاهاي زيرزميني، استخرها، مخازن آب، كانال‌هاي آب و تصفيه خانه‌هاي فاضلاب اشاره كرد.

در سازه‌هاي هيدرواستاتيكي كه دچار نشتي شديد آب مي‌شوند، استفاده از پودر آني گير بتن بهترين و سريع‌ترين راه در جهت جلوگيري از نشتي مي‌باشد. هم چنين استفاده از آن بسيار ساده است و براي فعال سازي كافي است تا آن را با آب تركيب كرد. آني گير يك نوع آب‌ بندي موقت نيست و مي‌توان اطمينان داشت كه به صورت دائمي فعال خواهد بود و نياز به آب بندي مجدد نخواهد بود. پودرها و ملات‌هاي آني گير سازگاري كاملي با بتن دارند و از نظر ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي هم شبيه به بتن هستند. اين مسئله باعث مي‌شود كه ملات آني گير به خوبي به بتن بچسبد و از نظر چسبندگي مشكلي به وجود نيايد. در اين نوع ماده‌ي آب بندي هيچ گونه كلرايد و ماده‌ي شيميايي كه باعث خوردگي فولاد و آرماتورهاي درون بتن شود وجود ندارد. پودر آني گير خاكستري رنگ است و عدد pH آن حدودا ۱۲ مي‌باشد. هم چنين پودر و ملات آني گير آتش‌زا نيست كه مزيت بسيار خوب ديگري براي اين ماده به شمار مي ‌رود و باعث بالا رفتن ايمني نيز مي‌شود.

 

اسپيسر گرد چيست ؟

اسپيسرها را مي توان به قطعه اي كارآمد در صنعت ساختمان ناميد كه شامل مزاياي زيادي چون ايجاد پوشش ميلگردي مناسب است . به غير از مزيت هاي زيادي كه اسپيسر بتن دارد مي توان به يك ضعف اشاره كرد و آن هم بحث خوردگي ميلگردها مي باشد . در مبحث خوردگي ميلگردها مي توان هوا، سولفونانت ها، رطوبت و كلرايدها اشاره كرد . اين عوامل با نفوذ به درون جان بتن ميلگردها را دچار خوردگي بتن مي كند .  جنس اسپيسر ها بنا بر شرايط متفاوت بصورت اسپيسر پلاستيكي، اسپيسر فلزي، اسپيسر بتني و اسپيسر چوبي توليد مي شود . قيمت اسپيسرها بنا به جنس اسپيسر مي تواند متفاوت باشد . انواع اسپيسرها را مي توان به اسپيسرهاي بتن تخت، اسپيسر گرد، اسپيسر پلاستيكي نام برد.

 

پودر سخت كننده بتن چيست؟

پودر سخت كننده بتن يا پودر ضد سايش بتن محصولي است كه جهت ايجاد سطوح بتن يكدست و صيقلي با مقاومت مكانيكي بالا به منظور مقاوم سازي در برابر ساييدگي و ضربه و ... مي باشد. پودر سخت كننده بتن يا پودر ضد سايش بتن با انجام پاشش پودر خشك يك سطح مقاوم ضد سايش براي بتن هاي تازه كف ايجاد مي نمايد. اين سيستم باعث تقويت پيوستگي سطحي رو يه بتن به صورت يكپارچه مي شود . اين روش براي كليه اماكن صنعتي كه در معرض ترافيك سنگين قرار دارند، مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. روش اجراي پودر مخصوص بتن ضد سايش را مي توان مطابق موارد زير در نظر گرفت .

پس از اتمام بتن ريزي و پس از نيمه خشك شدن سطح بتن اقدام به اجراي پودر سخت كننده بتن نماييد. بسته به كاربري سطح مورد نظر پودر سخت كننده بتن را بر روي مقاطع بتني پاشيده تا رطوبت بتن را جذب كند. به منظور دستيابي به سطح صاف و يكنواخت با مقاومت مناسب لازم است با استفاده از ماله برقي (پروانه اي) سطح نهايي را پرداخت نماييد. پس از اتمام ماله كشي با اسپري نمودن آب عمل آوري بتن يا كيورينگ سخت شده را آغاز كنيد.

سيمان پرتلند چيست ؟

سيمان پودريست كه از سنگ آهك و خاك رس توليد مي شود و از مخلوط آن با مصالح سنگي ديگر خصوصاً ماسه، شن و سنگ براي ساخت انواع ملات و بتن استفاده مي گردد. قسمت عمده سيمان مصرفي از نوع سيمان پرتلند مي باشد، كه به آن سيمان پرتلند معمولي يا OPC13 نيز وجود ندارند كه اكثرا در كارهاي اجرايي در لايه هاي زير سطحي استفاده مي شود و همين طور سيمان با آلوميناي بالا HAC15.

سيمان معمولا در بسته هاي 50 كيلوگرمي به فروش مي رسد، هر چند مصرف كنندگان بزرگ تجاري مانند كارخانه هاي ساخت بتن و  كارخانه هاي قطعات بتني پيش ساخته فله استفاده مي كنند و حمل آن توسط تانكرهاي خاصي صورت مي گيرد. سيمان با توجه به واكنش هاي سخت شوندگي، به دو نوع هيدروليك و غير هيدروليك تقسيم مي‌شود. همانطوري كه مشخص است سيمان هاي هيدروليك در اثر واكنش با آب (هيدراتاسيون) سخت مي‌شوند. طرح سيمان به اين شكل، اولين بار توسط ژوزف اسپين معمار بريتانيايي مطرح شده است. اسپين در سال ۱۸۲۴ طرح اوليه خود را اصلاح نموده و محصول خاك رس و آهك هيدروليك را تحت عنوان سيمان پرتلند ثبت كرد. به علت تشابه رنگ سيمان سخت شده با رنگ سنگ هاي آهكي جزيره پرتلند در انگلستان، نام پرتلند براي آن انتخاب شده است.

 

ديرگير كننده بتن چيست؟

مواد افزودني ديرگير كننده بتن مواد آلي و يا تركيبي از مواد آلي و معدني هستند كه براي حفظ كارايي بتن و يا ملات تازه به مخلوط اضافه مي شوند. رعايت دقيق دستورالعمل هاي سازنده و دقت در اندازه گيري مقادير مصرفي از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا همواره خطر عدم گيرش ناشي از مصرف بيش از اندازه افزودني هاي كندگير كننده بتن وجود دارد. افزودني هاي ديرگير كننده بتن روند كسب مقاومت هاي مكانيكي كوتاه مدت بتن را به تاخير انداخته اما پس از عمرهاي 5 و 7 روزه رشد مقاومت جبران شده و در اغلب موارد ايجاد آرامش در روند گيرش باعث حصول نتايج مقاومتي بهتر و توليد محصولاتي با تخلخل كمتر نسبت به نمونه هاي فاقد افزودني هاي بتن مي گردد.

 

 جهت مشاهده محصول و اطلاع از نحوه خريد و قيمت محصولات بتن مي توانيد با مشاوران فني كلينيك بتن ايران در ارتباط باشيد و يا با شماره هاي زير در تماس باشيد .


021-45872

021-44604438

021-44464877

021-44549511


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب: ميان بولت آب بند, ترميم سازه هاي بتني, اسلب بتني, هويه واتراستاپ, آني گير بتن, اسپيسر گرد, پودر سخت كننده بتن, سيمان پرتلند, ديرگير كننده بتن,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۰۲:۰۳ توسط:admin admini موضوع:

محصولات كلينيك بتن ايران بخش سوم

پودر آب بند كننده بتن MTOSEAL G-25 چيست؟

MTOSEAL G-25 سيستم آب بندي مطمئن و دائمي سطوح بتني و يا مواد سيماني براي كنترل رطوبت، نشت و يا فرار آب مي باشد. تشكيل و توسعه كريستال هاي غير محلول در داخل لوله هاي مويينه و ريز ترك ها باعث مسدود شدن دائمي آن ها شده و از عبور و نشت آب جلوگيري نموده و تا پايان عمر سازه آن را آب بندي مي نمايد.

MTOSEAL G-25 به صورت پودر عرضه مي شود. در هنگام مصرف پودر خشكه پاشي بتن  را به شكل دوغاب تهيه و به طور مستقيم روي سطوح بتني، بلوك و يا ملات سيماني اجرا نماييد.

پودر خشك آن نيز براي خشكه پاشي در درز هاي اجرايي كاربرد دارد. همچنين حالت خميري اين محصول را مي توان با ماله و يا كاردك روي سطوح ناصاف و يا روي سطوحي كه تردد انساني وجود دارد به كار برد. اين خمير همچنين براي پر كردن ناهمواري هاي سطح و يا پر كردن حفره ها و سوراخ هاي سطح بتن به كار مي رود.

سخت كننده بتن MTOTOP 900 چيست؟

محصولي آماده براي استفاده متشكل از سنگدانه هاي مصنوعي معدني MTOTOP 900 و سيماني مي باشد كه به صورت خشكه پاشي بر روي سطوح تازه بتني اجرا مي شود.حفاظتي مداوم در برابر استفاده هاي متوالي، ضربه و سايش را براي سخت كننده بتن سطح بتني ايجاد مي كند. همچنين مقاومتي بالا در برابر مواد شيميايي صنعتي، چربي ها، روغن صنعتي، مواد شوينده و مايعات هيدروليكي كه در صنايع هوايي يافت مي شوند از خود نشان مي دهد.

اسكن بتن چيست؟

اسكن بتن مسلح يا اسكن ميلگردهاي بتن يكي از آزمايش هاي غير مخرب در سازه هاي بتني است. اجراي اين آزمايش مي تواند اطلاعاتي نظير قطر ميلگرد، محل و كاور ميلگردهاي مدفون در بتن را به ما بدهد. دستگاه هاي اسكن بتن مسلح انواع و قدرت هاي متفاوتي دارند و هر كدام متناسب با قدرت خود مي توانند ميلگردها را در اعماق مختلف به ما نمايش دهند. آزمايش اسكن بتن مسلح مي تواند وضعيت ميلگردهاي سازه هاي بتني را در تمامي عناصر ساختماني نظير فونداسيون، ستون، ديوار، تير و دال به نشان دهد. اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه اين آزمايش داراي محدوديت و خطا نيز مي باشد. در واقع هر چه عمق ميلگرد بيشتر شود و تراكم ميلگردها نيز افزايش يابد، احتمال خطاي دستگاه اسكنر نيز وجود دارد. البته اين موضوع به قدرت دستگاه نيز بستگي دارد.

 

ژل سيليكا فيوم چيست؟

ژل سيليكا فيوم كه يك ماده تركيبي مي باشد برپايه روان كننده، ميكروسيليس ومواد دافع آب توليد گرديده است كه بعنوان پديده اي كارآمد وتجربه شده در دستوركار اغلب كار فرمايان ومشاورين قرار گرفته است. امروزه با آشكار شدن مزاياي بتن هايي كه در ساختار آنها از ميكروسيليس وفوق روان كننده به خاطر قيمت مناسب وخصوصيات ارزنده كه در قسمت مربوط به ميكرو سيليكا شرح گرديده است خصوصيات ارزنده اي به بتن مي دهد ولي ميكروسيليس به خاطر وزن حجمي كم و ريزي ذرات، حمل ونقل، نگهداري ومصرف ان مشكل وپرهزينه بوده وچون هنگام اضافه شدن به بتن، اختلاط به طور كامل ومطلوب انجام نمي گيرد لذا خصوصيات بهينه ژل سيليكا فيوم بطور كامل ظهور نكرده به علاوه از نظر محيط زيست وشرايط بهداشتي ٫ همواره براي مصرف كننده گان مشكل آفرين بوده است وميزان روان كننده نيز هميشه به تناسب مصرف وزمان مخلوط با ميكروسيليس هميشه مورد اشتباه قرار مي گرفت.لذا جهت رفع مشكلات فوق از اين ماده كه با توجه به تكنولوژي پيشرفته وبهينه سازي مواد اقدام گرفته وعرضه مي گردد.

 

اسپيسر Spacer بتن چيست ؟

اسپيسر در لغت به معني فاصله گذار مي باشد. اسپيسرهاي پلاستيكي بتن براي رعايت پوشش ميلگردها در سازه هاي مسلح مثل دالها و ديوارها پي ها و ساير احجام بتني مسلح قابل استفاده بوده و در پروژه هاي نظير سد و تونل و ساير ساختمانها و مستحدثات مصرف ميشوند. كارگران در زمان كوتاه قادر به حمل انواع آنها در كارگاه مي باشند.گاهى اسپيسر بتن فاصله بين دو ميلگرد را حفظ مي نمايد و گاهى از برخى اسپيسر ها براى ايجاد فاصله بين خاموت و قالب بتن استفاده مي شود. اسپيسر هاي بتن ضمن بالا بردن كيفيت سازه ها به سرعت اجراي عمليات ساختماني نيز كمك مي كنند.

 

پرايمر بتن Concrete Primer )  ) چيست؟

 براي محافظت از سازه‌هاي بتني در برابر حملات شيميايي و شرايط محيطي مختلف و عوامل خورنده مانند نمك‌ها، سولفات‌ها، كلريدها، نياز است تا بتن آن‌ها به وسيله ماده‌اي پوشانده شود.استفاده از اين پوشش‌ها در بتن براي محافظت از آن‌هاست و همچنين چسباندن و اتصال اين پوشش‌ها به بتن نيازمند نوعي ماده‌ي چسبناك است كه پرايمر ناميده مي‌شود. براي نيل به اين هدف بايستي شرايط مختلفي را در نظر گرفت و نمي‌توان بدون مطالعه از هر پرايمري استفاده كرد. پرايمر بتن حتما بايد داراي ويژگي خاص مورد نظر باشد تا بتواند وظيفه‌ي خود را به خوبي انجام دهد.

رزين اپوكسي چيست ؟

رزين اپوكسي (به انگليسي Epoxy Resin) نوعي متريال دو جزئي (تركيبي از رزين اپوكسي و هاردنر) است كه خاصيت چسبندگي بسيار بالايي دارد و در برابر محيط‌هاي شيميايي (محيط‌هاي اسيدي و قليايي) بسيار مقاوم است. مقاومت كششي، فشاري و خمشي اين متريال نيز بسيار بالا و مناسب مي‌باشد. همچنين رزين اپوكسي عايق الكتريسيته است و مقاومت حرارتي آن تا حدي بالاست كه مي‌تواند تا دمايي در حدود صد درجه‌ي سانتي گراد را تحمل كند. رزين اپوكسي يكي از پركاربردترين و شايد پركاربردترين رزين مصرفي در مقاوم‌سازي بتن با FRP يا الياف پليمري است و همچنين در تهيه كامپوزيت‌هاي FRP بسيار پر مصرف است. البته بالا بودن هزينه‌ي رزين اپوكسي باعث مي‌شود تا حجم مصرف آن در محصولاتي همچون كامپوزيت‌ها كم باشد.

 

 

روغن قالب بندي بتن چيست؟

روغن قالب بتن يا رها ساز بتن از قالب يك نوع روغن شيميايي رها كننده قالب بتن است كه بر پايه مواد نفتي با استفاده از تركيب روغن هاي مخصوص و مواد شيميايى ساخته مي شود به طوري كه محلول در آب بوده و خواص برترى نسبت به روغنهاى قالب معمولى دارد. اين روغن در واكنش با مواد شيميايى موجود در بتن يك لايه نازك دافع آب در سطح قالب تشكيل مي دهد و باعث جدا سازي آسان قالب از بتن مى شود و از قالب هاى چوبى و فلزى محافظت مي كند. براي جلوگيري از چسبندگي قالب به بتن و كنده شدن بتن بايد از روغن قالب بندي بتن استفاده كرد.

روغن قالب بندي بتن بر دو پايه آبي و رزيني است .

روغن قالب پايه آبي با مشخصه MTOOIL 440 به دليل استفاده از آب در فرمولاسيون آن جهت كاهش ميزان مصرف، اين محصول نسبت به نوع رزيني، با محيط زيست سازگارتر بوده و اصطلاحا به آنها جدا‌كننده‌هاي دوستدار محيط زيست گفته مي‌شود. همپنين در جايي كه از قالبهاي پلاستيكي استفاده ميشود كاربرد دارد.

روغن قالب پايه رزيني با مشخصه MTOOIL450 ميباشد و اهميت بسزاي اين ويژگي در خصوص ساخت قطعات بتني در شرايطي است كه دماي عمل­ آوري زياد بوده و ماده رهاساز نبايد در اين شرايط از روي سطح قالب تبخير شود. مكانيزم جداكنندگي اين ماده ايجاد يك لايه ممانعت كننده بر روي سطح قالب بوده و واكنش شيميايي با بتن انجام نمي­دهد.

 

 

گروت پايه سيماني چيست ؟

گروت ها به عنوان يك ماده مستقل و نيز به عنوان يك ماده ي تعمير بتن كارآمد هستند. از گروت به دليل مقاومت بالا تر از بتن معمول و همچنين خواصي نظير توانايي كنترل بارهاي ديناميكي، قابليت انبساط در نوع پايه سيماني ، به عنوان پر كننده زير صفحات و بيس پليت هاي ستونهاي فلزي، پمپ ها و جك ها و دستگاههاي پرس و فن ها و روترهاي سانتريفيوژ استفاده مي شود. تركيب گروت و ترميم كننده و ترميم كننده، ترميم كننده الياف دار براي سطوح ترميم با مساحت ها يا عمق زياد اقتصادي بوده و صدمه اي به عمليات ترميم وارد نمي كند. به عنوان پر كننده ي حفرات ميان بولت ها تركيب گروت و چسب بتن ايده آل است. انواع گروت را مي توان گروت اپوكسي و گروت پايه سيماني و ... معرفي كرد.

 

 جهت اطلاع از نحوه خريد و قيمت انواع محصولات بتن مي توانيد با كارشناسان فني كلينيك بتن ايران در ارتباط باشيد و يا با شماره تلفن هاي زير تماس حاصل نماييد.

 


021-45872

 

021-44604438


021-44464877


021-44549511

 

 

 

 


برچسب: پودر خشكه پاشي, سخت كننده بتن, اسكن بتن مسلح, ژل سيليكافيوم, اسپيسر بتن, پرايمر بتن, رزين اپوكسي, روغن قالب بندي بتن, گروت پايه سيماني,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۴۲:۰۶ توسط:admin admini موضوع:

محصولات كلينيك بتن ايران بخش دوم

چكش اشميت Schmidt Hammer چيست؟

چكش اشميت يكي از رايج ترين و پرمصرف ترين ابزارهاي ضربه زني است، كه در صورت استفاده صحيح مي تواند وسيله اي با ارزش باشد. اما بي دقتي و استفاده بدون تشخيص پارامترهاي موثر ميتواند به نتايج نادرستي منجر گردد. چكش اشميت روشي سريع و كم هزينه و غيرمخرب هم در آزمايشگاه و هم در محل ميباشد . از چكش اشميت براي ارزيابي قسمت‌هاي مشكوك بتن نيز مي‌توان استفاده كرد. هم چنين مي‌توان با استفاده از چكش اشميت، ويژگي‌هاي دو قسمت مختلف از بتن را با هم مقايسه كرد. هنگامي كه چكش اشميت بر سطح بتن فشرده مي‌شود، پلونگر يا لاستيك سر چكش با فشار كه از سوي بتن به خاطر خاصيت ارتجاعي‌اش بر آن وارد مي‌شود، به عقب بازمي‌گردد. اين نيرو و انرژي وارد شده به چكش اشميت اندازه گيري مي‌شود و با استفاده از ثابت‌هاي خاص، مقاومت بتن و ديگر ويژگي‌هاي آن اندازه گيري مي‌شود. به طور كلي مي‌توان گفت كه بتني كه داراي مقاومت و سختي كمتري است، انرژي بيش‌تري را جذب مي‌كند و ارتجاع آن كم‌تر است. در مقابل بتني كه داراي مقاومت بالا و سختي زياد است، بيشتر انرژي را به چكش اشميت بازمي‌گرداند. چكش‌هاي اشميت داراي نموداري بر روي بدنه‌ ي خود هستند كه هم‌زمان ميزان مقاومت بتن را نشان مي‌دهند. يعني در همان زمان آزمايش مقاومت بتن مشخص مي‌شود و ديگر نيازي به محاسبات ديگري نيست.  آزمايش چكش اشميت بر پايه اين نكته بنا شده كه قابليت ارتجاعي يك جرم الاستيك به سختي سطح آن جرم (در اين جا بتن) بستگي دارد.

 

واتراستاپ WaterStop چيست ؟

آب‌ بند يا واتر استاپ ( Waterstop ) عنصري مورد استفاده در سازه‌ هاي بتن است كه براي جلوگيري از نفوذ مايعات (مخصوصا آب) در مفاصل و درزهاي آن تعبيه مي‌شود. در توليد واتراستاپ‌ها از مواد مختلف و گسترده ‌اي استفاده مي‌شود كه هر كدام داراي ويژگي‌هاي خاص خود مي‌باشند. بنا به نيازهاي مورد نظر در هر سازه، جنس واتر استاپ مورد نظر انتخاب مي‌شودنحوه‌ ي عملكرد و كاربرد واتر استاپ‌ها به اين صورت است كه آن‌ها طول مسير جريان و حركت آب و يا مايعات ديگر را طولاني مي‌كند تا آب نتواند نفوذ كند. همه‌ ي واتر استاپ‌ها معمولا داراي آج هستند كه باعث چسبندگي و افزايش طول مسير آب مي‌شود. نوارهاي آب‌ بند كننده واتراستاپ بايد داراي انعطاف ‌پذيري زياد بوده تا با ابعاد و حجم سازه‌هاي بتني و با پيچيده شدن نوع مقاطع و شرايط اجرا تغيير شكل يافته و متناسب با ابعاد و اندازه‌ هاي سازه از نظر ضخامت، پهنا، نوع آج‌ها و تغييرات حفره و ... طراحي گردند. از جمله مهمترين ويژگي‌هاي كيفيتي واتراستاپ درصد ازدياد طول، مقاومت كششي و سختي آن بوده كه بايد با الزامات استاندارد مطابقت داشته باشد و همچنين ماندگاري واتراستاپ در شرايط مختلف از جمله محيط‌ هاي قليايي حائز اهميت است و بايد مورد توجه قرار گيرد، در غير اين‌ صورت واتراستاپ در محيط قليائي بتن كيفيت خود را به سرعت از دست داده و دچار تغيير حالت گشته و منجر به نشت و بروز ساير مشكلات كيفي نظير ترك‌ خوردگي و نشست تكيه‌ گاهي سازه و ... مي‌گردد .

 

تست التراسونيك بتن چيست ؟

تست التراسونيك يا تست سرعت پالس هاي التراسونيك يك از انواع آزمايش هاي غير مخرب براي سنجش ميزان همگني و مقاومت بتن مي باشد. با انجام آزمايش التراسونيك بتن ما مي توانيم ضمن ارزيابي كيفي مقاومت بتن، به كيفيت دانه بندي در بتن در قسمت هاي مختلف و همچنين منحني دانه بندي بتن دست پيدا كنيم. اين آزمايش هم چنين نشان مي دهد كه آيا ناپيوستگي هايي مانند ترك و غيره در بتن وجود دارد يا خير. در صورت وجود ناپيوستگي و ترك در بتن، به وسيله‌ ي اين آزمايش مي توانيم عمق ترك هاي موجود را تخمين بزنيم.  

 

 

 

بتن متخلخل يا اسفنجي چيست ؟

بتن متخلخل يك واژه است و طبق تعريف، ماده اي است با اسلامپ صفر كه اجازه مي دهد آب از آن عبور كند منابع آب زيرزميني را تغذيه كند و مواد تشكيل دهنده آن سيمان پرتلند، سنگدانه درشت، مقدار كم يا فاقد ريزدانه،آب و مواد افزودني مي باشد. اين عناصر در نهايت بتن سخت شده با حفرات مرتبط را توليد مي كنند. طول عمر خدمت دهي روسازي متخلخل حاوي سنگدانه هاي درشت، حدودا 50-30 % بيشتر از روسازي معمولي است . دانه بندي و اندازه سنگدانه هاي درشت، نسبت آب به مواد سيماني و ميزان تراكم، بر اندازه حفرات اثر ميگذارند و معمولا 8-2 ميليمتر هستند. معمولا براي ساخت بتن متخلخل از درشت دانه هاي با اندازه يكسان استفاده مي شود كه ميتوان به راحتي به درصد حفرات بيش از 15 %رسيد. اين طرح هاي اختلاط عمدتا داراي نفوذپذيري بالا و مقاومت ناكافي مي باشند. اندازه سنگدانه، دانه بندي و مقدار سنگدانه مصرفي در مخلوط بتن متخلخل، همگي از عوامل تاثير گذار بر مقاومت فشاري بدست آمده مي باشند. افزايش مقدار خمير سيمان به معناي افزايش مقاومت كلي مخلوط بتن متخلخل مي باشد. افزايش در سطح خمير سيمان، مي تواند به راحتي از طريق استفاده از سنگدانه ريز بدست آيد. با استفاده از سنگدانه ريز، سطح مخصوص سنگدانه ها بيشتر شده و خمير سيمان سطح گسترده تري از سنگدانه ها را پوشش مي دهد. نتايج نشان داد كه نسبت آب به سيمان بهينه 0.32 تا 0.34 مي باشد. مشخصات خمير سيمان در بتن متخلخل تنوع گسترده اي نسبت به بتن معمولي دارد. خمير سيمان استفاده شده در بتن متخلخل بايد چسبندگي و عدم رواني بالايي داشته باشد.

 

 

فوم بتني چيست؟

فوم بتن (concrete foamed ) يا بتن سبك به عنوان مصالحي كه چگالي آن بطور قابل ملاحظه اي از بتن معمولي پايين تر است ميتواند نقش موثري در كاهش وزن ساختمان ها، به ويژه در قسمت غيره سازه اي داشته باشد. فوم بتن پوششي ست سبك و مقاوم كه براي مصارف گوناگون در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد. از مهمترين و گسترده ترين موارد كاربرد فوم بتن, كف سازي طبقات ساختماني ست. اجراي فوم بتن با استفاده از دستگاه فوم بتن با سرعت بالايي انجام ميشود و بعد از اتمام كارهاي تاسيساتي ميتوان كف همه طبقات ساختمان را با آن پوشاند. به جاي پوكه ريزي در كف, استفاده از تركيبات فوم بتن باعث سبك سازي كف شده و عايق بندي حرارتي و صوتي كف ساختمان را انجام ميدهد. يكي ديگر از موارد استفاده از فوم بتن ساخت ديوارهاي يكپارچه در انواع سالن ها, سردخانه ها, گرم خانه ها و … ميباشد.

 

 

ماستيك چيست؟

ماستيك محصولي است كه از آن براي آب بندي استفاده مي‌شود. يكي از ويژگي‌هاي مهم و مثبت ماستيك‌ها اين است كه پس از كيورينگ نيز حالت انعطاف پذير خود را حفظ مي‌كند. هم چنين از اين محصول بر روي سطوحي از جنس ديگر نيز قابل استفاده است. بر روي سطوحي از چوب، آلومينيوم، شيشه و سنگ مرمر نيز مي‌توان از ماستيك استفاده كرد. برخي پيمان‌ كاران از ماستيك به عنوان نوعي اتصال دهنده استفاده مي‌كنند. به طور مثال از آن براي اتصال پنجره‌ها به سازه‌ي اصلي ساختمان استفاده مي‌شود. ترك‌هاي موجود در حمام و دستشويي را مي‌توان به وسيله‌ي ماستيك پر كرد تا از درز آب و رطوبت جلوگيري شود. در كف ‌پوش‌ها و كف بام نيز از محصولات مختلف و متنوع ماستيك‌ها مي‌توان براي درزگيري و آب بندي بتن استفاده نمود. از انواع ماستيك ها مي توان به ماستيك پايه قيري، ماستيك درزبندي بتن، ماستيك گرم، ماستيك پلي يورتان اشاره كرد. ماستيك‌ها معمولاً چيزي در حدود ۵ سال عمر دارند و پس از آن بايد جايگزين شوند تا كيفيت مطلوب و مورد نظر از بين نرود. ضروري است كه پيش از قرار دادن ماستيك در سطح مورد نظر، آن سطح كاملاً خشك و تميز باشد.

 

دوغاب چيست ؟

دوغاب يك محصول اختلاطي است كه به دليل رواني زياد عموما براي پر كردن فضاهايي كه امكان دسترسي به آنجا وجود ندارد و همچنين آب بندي آن نقاط مد نظر است مورد استفاده قرار ميگيرد. پر كردن درز لاي كاشي هاي حمام و دستشويي و سراميكها كاربرد عمومي استفاده از آن است. اما استفاده از آن براي آب بندي تونلها و متروها و همچنين اطراف لوله هاي گاز ميدانهاي حفاري استفاده صنعتي و خاص دوغاب ميباشد. طرح اختلاط موارد استفاده دوغاب براي هر كدام از كاربردهاي بالا متفاوت ميباشد. دوغاب به‌طور عمومي به سوسپانسيون‌هاي با ويسكوزيته نسبتا بالا گفته مي‌شود. يك دوغاب مي‌تواند آميزه‌اي باشد به‌ صورت زير: مخلوطي از آب و سيمان. در كارهاي درز ها مخلوط آن سيمان سفيد و پودر سنگ و آب ميباشد. اين اختلاط در كاربردهاي صنعتي افزودني هاي ديگري را طلب ميكند.

 

سيمان چيست ؟

اولين بار در تاريخ بشر كاري كه در زمينه تهيه مخلوط مصنوعي از سنگ آهك و خاك رس براي تهيه  سيمان ( آهك آبي ) صورت گرفت ، در كشور فرانسه و توسط ويكات در ابتداي قرن نوزدهم بود . ويكات، سنگ آهك و خاك رس را با هم مخلوط كرد و سپس به همراه آب اين مخلوط را آسياب نمود و دوغاب حاصله را پخت. با توجه به مشخصه فوق سيمان مي تواند داراي تركيبات متفاوتي باشد و اصولا جزو ملات هاي آبي محسوب مي گردد . ملات هاي آبي از دوران گذشته شناخته شده بودند . از جمله اين ملات ها آهك است كه مصري ها و يوناني ها با مخلوط كردن آن با خاكستر آتشفشاني ، خاك آجر و آب به نوعي آهك آبي دست مي يافتند كه خاصيت سخت شدن و فشار پذيري  داشت . با به كار بردن اين ساروج رومي ها توانسته اند ساختمان هاي عظيمي بسازند كه هنوز بقاياي آن ها پس از گذشت چند هزار سال پا بر جا و قابل مشاهده باشد .

جهت مشاهده محصول و اطلاع از نحوه خريد و قيمت محصولات بتن مي توانيد با مشاوران فني كلينيك بتن ايران در ارتباط باشيد و يا با شماره هاي زير در تماس باشيد .

 

021-45872

021-44604438

021-44464877

021-44549511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب: چكش اشميت, Schmidt Hammer, واتراستاپ, آزمايش التراسونيك بتن, بتن متخلخل, فوم بتن, ماستيك, دوغاب, سيمان,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۲۵:۵۸ توسط:admin admini موضوع:

محصولات كلينيك بتن ايران بخش اول

شاتكريت چيست؟

بتن پاشي، اسپري كردن بتن يا شاتكريت (به انگليسي  shotcrete؛ مركب از دو كلمه‌ ي shot و concrete) است. معني شاتكريت را مي توان  به معني پاشيدن بتن يا شات كريت نام برد و فرآيندي است كه در آن مخلوط بتن به صورت اسپري شده به محل مورد نظر پاشيده مي‌شود. هدف از انجام دادن چنين پروسه‌ اي، اين است كه محصول نهايي ما، مقاومت بالا و نفوذپذيري كمي داشته باشد. يكي از ويژگي‌هاي اصلي بتن كه هميشه عنوان مي‌شود، شكل‌پذيري بالاي آن است ( البته ممكن است تصورش را نمي‌كرديد كه بتن تا اين حد انعطاف‌پذير باشد ) و در واقع شاتكريت يكي از بهترين استفاده‌ هاي ما از اين ويژگي منحصر به فرد بتن مي‌باشد. در پاسخ به اين سوال كه بتن شاتكريت يا بتن پاششي چيست مي توان گفت اين نوع بتن براي تعمير سازه هاي موجود و همچنين كارهايي كه به قالب بندي نياز ندارد و يا شكل هاي پيچيده با ضخامت كم مورد استفاده قرار مي گيرد. عموما براي پوشش داخلي تونل ها و تانك ها و مخازن بتن پيش تنيده كاربرد دارد و از مصارف ديگر آن براي پايدار كردن صخره هاي سنگي شيب دار، پوشش دادن صفحات فولادي به منظور ايجاد سپر ضد آتش مي توان نام برد. بتن پاشي يا شاتكريت به فرآيند اجراي بتن با فشار هوا و سرعت بالا بر روي سازه يا سطح اطلاق مي شود. در اين روش بتن متشكل از سيمان، ماسه و سنگدانه به صورت لايه اي متراكم خود نگهدار و باربر بر روي سطح قرار مي گيرد. سرعت بالاي شاتكريت باعث فشرده شدن بتن به صورت ديناميكي مي شود.

 

ژل ميكروسيليس چيست؟

ژل ميكروسيليس يا ميكروسيليس ژل شده يا مكمل بتن نوعي افزودني بتن اصلاح شده پيشرفته بر پايه روانسازهاي بتن، ‌ميكروسيليس، سيليس و الياف پلي پروپيلن مي باشد از اين ژل براي ساخت انواع بتن توانمند،‌ بتن آب بند، ‌بتن نفوذ ناپذير و بتن با دوام مورد استفاده قرار ميگيرد . ژل ميكروسيليس در واقع همان سيستم دوده سيليسي و فوق روان كننده بصورت خميري شكل و آماده مصرف ميباشد كه ضمن دارا بودن قابليت افزايش مقاومت هاي شيميايي و مكانيكي بتن، مسايل و مشكلات سيستم دو جزيي دوده سيليسي + فوق روان كننده را هم بطور اساسي حل كرده است. در شرايط آب و هوايي مهاجم نظير مناطق ساحلي و مناطق كويري نياز به مواد افزودني وجود دارد كه بتن را نفوذ ناپذير كند و جذب آب بتن را كاهش دهند كه استفاده از ماده افزودني ژل ميكروسيليكا يا مكمل بتن راهكار ايده آلي است . كه علاوه بر وجود دوده سيليس و الياف پلي پروپيلن در ساختار خود كه به تنهايي موجب بهبود خواص بتن خواهند شد، و همچنين ‌داراي روان كننده در فرمولاسيون خود مي باشد كه در نتيجه علاوه بر رواني بتن موجب كاهش آب مصرفي بتن نيز خواهد شد كه به اين ترتيب موجب افزايش مقاومت هاي بتن و خواص ويژه آن خواهند شد.

ضد يخ بتن چيست ؟

ضد يخ هاي بتن مواد شيميايي هستند كه به منظور پايين آوردن نقطه انجماد فاز مايع به آب اختلاط بتن اضافه مي گردند. اولين راه حل گرم كردن مصالح و خصوصاً آب

مصرفي در بتن است. البته اين روش تقريباً ناكارآمد بوده و صرفاً نيروي زيادي را مي‌طلبد. براي دومين راه حل مي‌توان استفاده از مواد تسريع كننده را در نظر گرفت.

اين مواد موجب افزايش سرعت هيدراتاسيون و بالا رفتن دماي حاصل از هيدراتاسيون مي‌شود. مقاومت بتن در سنين اوليه نيز افزايش مي‌يابد.سومين راه حل و بهترين آن استفاده از ضد يخ بتن مي‌باشد ( براي مثال مشخصات MTO ANTIFREEZ را مطالعه كنيدزيرا يك ضد يخ بتن خوب با تسريع در روند هيدراتاسيون ، سرعت گيرش اوليه بتن را بالا برده و در نتيجه ميزان آب اشباع در بتن را كاهش مي دهد ، از طرفي نقطه انجماد آب موجود در بتن را پايين آورده و به همين علت شرايط بند 2 را نيز برآورده مي‌كند و بهترين راه براي آن استفاده از ضد يخ بتن مي‌باشدبتني كه در هواي سرد ريخته مي‌شود تنها در صورتي داراي مقاومت و دوام لازم براي رعايت الزامات سرويس مدنظر مي‌باشد، كه به صورت مناسبي توليد، ريخته و محافظت شود.

ديرگير كننده بتن چيست ؟

مواد افزودني ديرگير كننده بتن مواد آلي و يا تركيبي از مواد آلي و معدني هستند كه براي حفظ كارايي بتن و يا ملات تازه به مخلوط اضافه مي شوند. رعايت دقيق دستورالعمل هاي سازنده و دقت در اندازه گيري مقادير مصرفي از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا همواره خطر عدم گيرش ناشي از مصرف بيش از اندازه افزودني هاي كندگير كننده بتن وجود دارد.دما مهمترين عامل محيطي است كه بر عملكرد ديرگير كننده بتن تاثير مستقيم دارد. اصولا، يكي از دلايل توصيه مصرف كندگير كننده، مقابله با مشكلات بوجود آمده در هواي گرم مي باشد. رطوبت، سرعت وزش باد، ماشين آلات و تجهيزات توليد و انتقال بتن، زمان حمل، و مهارت نيروهاي اجرايي از ديگر عوامل تاثير گذار در عملكرد افزودني‌هاي كندگير كننده مي باشند. بعنوان مثال مقدار مصرف كندگير كننده بتن در ساعات مختلف روز و شب متفاوت خواهد بود.
 

 گروت چيست ؟

گروت مخلوطي از مواد سيماني و آب، همراه با يا بدون سنگدانه مي‌باشد كه آب موجود در آن به حدي زياد است كه اين ماده كاملاً جاري مي‌شود. معمولاً ميان گروت و مورتار (ملات) به اشتباه تفاوتي قائل نمي‌شوند و از اسامي آن‌ها به جاي يكديگر استفاده مي‌كنند. در حالي گروت و مورتار تفاوت‌هاي زيادي با هم دارند. گروت نيازي به وجود سنگدانه ندارد، در حالي مورتار بايستي داراي سنگدانه‌ي مناسب باشد. گروت كاملاً مي‌تواند جاري شود و رواني زيادي دارد، در حالي كه مورتار اين گونه نيست. از گروت براي پر كردن فضاهاي خالي استفاده مي‌شود، در حالي كه مورتار براي چسباندن به كار مي‌رود.

از گروت براي پر كردن فضاهاي خالي و تخلخل‌هايي كه در عناصر مختلف ساختماني ممكن است وجود داشته باشد، استفاده مي‌شود. مخلوط كردن و تهيه‌ي گروت معمولاً ساده است و اگر به مقدار خيلي زيادي مورد نياز نباشد، در همان محل پروژه انجام مي‌شود. اما اگر مقدار گروت مصرفي زياد باشد، سفارش به كارخانه‌هاي مربوطه داده مي‌شود و گروت را با قيمت مناسب در آنجا تهيه خواهد شد.
گروت‌ها انواع مختلفي دارند كه از مهم‌ترين آن‌ها مي‌توان به گروت اپوكسي، گروت سيماني يا پايه سيماني، گروت‌هاي پليمري و گروت‌هاي منبسط‌ كننده اشاره كرد. انتخاب نوع 
گروت مورد استفاده در هر موقعيت، بستگي به مطابقت و همزيستي گروت مورد نظر با ديگر مواد موجود دارد. با در نظر گرفتن اين شرايط و ويژگي‌هاي مختلف هر نوع، گروت مورد نظر انتخاب مي‌شود.

 

چسب بتن چيست ؟

 يكي از افزودني هاي پر اهميت صنعت بتن، چسب بتن است. از جمله مصارف چسب بتن مي توان به ترميم بتن،آب بندي، ترميم بافت هاي قديمي بت، افزايش مقاومت بتن، جلوگيري از ترك بتن، افزايش خواص شيميايي و مكانيكي و ... اشاره كرد.چسب هاي بتن به دو دسته اپوكسي و لاتكس (پليمري) قابل تقسيم هستند.همه ي چسب ها يا شامل پليمر هستد يا هنگام واكنش شيميايي حاصل مي شوند.پليمر ها موجب چسبندگي چسب ها مي شوند.
چسب اپوكسي از پليمريزاسيون دو جزء اوليه رزين و سخت كننده ايجاد مي شود.هنگام تركيب رزين با كاتاليست پخت آغاز مي شود. در فرآيند پخت زنجيره هاي مولكولي واكنش داده و حرارت ايجاد مي شود. بيشترين مصرف چسب بتن در  تعميرات بتن هاي فرسوده است.در ترميم بتن هايي .براي افزايش چسبندگي بتن به بافت قديمي از چسب هاي بتن استفاده مي شود. چسب بتن به دليل خاصيت ضد آب در نماسازي روي بتن قديمي و آب بندي استفاده مي شود.

 

ترميم كننده بتن چيست ؟

بتن يك ماده مقاوم است كه از استحكام و دوام بالايي برخوردار است . اما بر روي همين ماده مقاوم عوامل مختلفي وجود دارند كه بر روي بتن تاثير مي گذارند و موجب تخريب بتن مي شوند . ايجاد خرابي در سازه هاي بتني استحكام آن را كاهش مي دهد. به منظور جلوگيري از اين رويداد بايد با ترميم كننده بتن به تعمير و ترميم بتن بپردازيم . ترميم بتن زماني امكان پذير است كه مقاومت بتن 85 درصد مقاومت طراحي بتن باشد. وقتي مقاومتي كمتر از 85 درصد طراحي داشته باشيم از ميزان مقاومتي كه سازه به آن نياز دارد برخوردار نيستيم يعني سازه نياز دارد كه مقاوم سازي سازه هاي بتني شود. مرز ترميم و مقاوم سازي مقاومت 85 درصد است. چسب لاتكس لايه پيوندي براي ترميم كننده هاي الياف دار بتن. اين چسب وظيفه اتصال دو سطح قديم و جديد در عمليات ترميم كننده الياف دار بتن را به عهده دارد.

 

هاردنر بتن چيست ؟

 بتن در حالت عادي سخت و محكم است، اما هميشه نه. در برخي از كف‌پوش‌هاي بتني، خصوصا آن‌هايي كه بيشتر در معرض سايش و اصطكاك قرار دارند، كف‌پوش خيلي زود دچار فرسايش مي‌شود. براي اين كه چنين كف‌پوش‌هايي عمر و دوام بالاتري داشته باشند، از مواد افزودني‌اي استفاده مي‌شود كه به آن‌ها هاردنر بتن گفته مي‌شود. هاردنر بتن در انواع مختلف و به شكل محلول در آب در بازار موجود است. با اضافه كردن اين مايعات سيليكاتي به سطح بتن خصوصا كف ساز صنعتي، باعث سخت‌تر شدن و بالا رفتن دوام بتن مي‌گردد. هاردنر بتن اگر به صورت مناسب انتخاب شود و اجراي آن دقيق و بر اساس آيين‌نامه‌هاي موجود باشد، مي‌تواند بهبود قابل توجهي در مقاومت بتن در برابر واكنش‌هاي شيميايي و فرسايش ايجاد كند. هم چنين دوام و عمر بتن در مقايسه با بتني كه در آن از هاردنر استفاده نشده، جهش قابل توجهي فراهم مي‌آورد. برخي كف‌پوش‌ها در اثر گذشت زمان دچار تغييرات ظاهري و رنگي مي‌شوند. هاردنر از بروز چنين تغييرات و زردرنگ شدن كف‌پوش يا بي‌رنگ شدن آن جلوگيري مي‌كند. انواع ديگر هاردنر بتن نيز به شكل پودري موجود است كه بايد پيش از استفاده در آب حل شوند. نسبت هاي آب به پودر مخلوطي در دستورالعمل هاي ارائه شده توسط كارخانه هاي توليد كننده اين مواد آمده است

 

كرگيري ( Core ) بتن چيست؟

كرگيري بتن (كر به معناي هسته core) به عمليات ايجاد يك حفره يا خارج كردن قسمتي از بتن به شكل استوانه‌اي گفته مي شود. كرگيري در واقع يكي از روش هاي مختلف برش و مغزه گيري از بتن تقويت شده يا بتن معمولي مي باشد. كرگيري بتن بر روي بتن هاي مسلح و غير مسلح نيز انجام مي شود. اما به خاطر ماهيت متفاوت آن ها، تفاوت هايي نيز ميان اين دو عمليات وجود خواهد داشت. كرگيري از بتن مسلح به مراتب سخت تر و پيچيده تر است و انجام اين عمليات زمان بسيار بيشتري را نسبت به بتن معمولي مي طلبد. همچنين در اين مورد روش هاي كرگيري بتن محدودي نيز وجود دارد كه كمي ما را محدودتر مي كند. اما در مورد بتن معمولي و غير مسلح اين گونه نيست. كرگيري در بتن غير مسلح آسان تر و با سرعت بسيار بالاتري صورت مي پذيرد. همچنين در مورد انتخاب روش كرگيري نيز كار ما راحت تر است چرا كه گزينه هاي بيشتري پيش روي ماست و از تنوع بالايي برخوردار است.

 

 جهت مشاهده محصول و اطلاع از نحوه خريد و قيمت محصولات بتن مي توانيد با مشاوران فني كلينيك بتن ايران در ارتباط باشيد و يا با شماره هاي زير در تماس باشيد .

 

021-45872

021-44604438

021-44464877

021-44549511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب: شاتكريت, ژل ميكروسيليس, ضديخ بتن, ضد يخ بتن, ديرگير كننده بتن, گروت, چسب بتن, ترميم كننده بتن, هاردنر بتن, كرگيري بتن,،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۲۸:۲۵ توسط:admin admini موضوع:

دلايل استفاده از ژل ميكروسيليس يا مكمل بتن چيست ؟

ژل ميكروسيليس يا مكمل بتن نوعي افزودني بتن اصلاح شده پيشرفته بر پايه روانسازهاي بتن و الياف پلي پروپيلن است . از ژل ميكروسيليس براي ساخت انواع بتن مانند بتن توانمند، بتن آب بند، بتن نفوذ ناپذير و بتن بادوام استفاده مي شود . اگر بخواهيم ژل ميكروسيليس را در يك جمله توضيح دهيم مي توانيم بگوييم ژل ميكروسيليس در واقع همان سيستم دوده سيسيلي و فوق روان كننده بتن MTOCRETE N-510 بصورت خميري شكل و آماده مصرف مي باشد . در شرايط آب و هوايي مهاجم نظير مناطق ساحلي و مناطق كويري نياز به مواد افزودني وجود دارد كه بتن را نفوذ ناپذير كند و جذب آب بتن را كاهش دهند كه استفاده از ماده افزودني ژل ميكروسيليكا يا مكمل بتن راهكار ايده آلي است . ميكروسيليس در حال حاضر به عنوان يكي از بهترين مواد افزودني هاي بتن معدني شناخته مي شود و با اضافه كردن بهترين ژل ميكروسيليس به مخلوط باعث كاهش نفوذ پذيري و در نتيجه باعث افزايش دوام بتن مي شود.  پودر ميكروسيليس يا دوده سيليسي يا پاور ژل با توجه به داشتن ذرات بسيار ريز و به دليل پراكندگي آسان در فضا از نظر زيست محيطي مشكلي جدي تلقي مي شود كه توليد ژل هاي پوزولاني يا ژل ميكروسيليس به اين معظلات پايان داد .

 

 

مشخصات ظاهري ژل ميكروسيليكا :

ژل ميكروسيليكا در حالت سكون ژله اي است ولي بعد از تكان دادن به صورت مايع است. رنگ ژل ميكروسيليس خاكستري رنگ است. وزن ژل ميكروسيليكا4/1كيلوگرم است. ژل ميكروسيليكا بسيار كمتر از حد مجاز استاندارد كلرايد دارد. ژل ميكروسيليكا نيترات ندارد. نقطه انجماد ژل ميكروسيليكا صفر درجه سانتيگراد است. ژل ميكروسيليكا نقطه اشتعال ندارد.

از جمله خصوصيات ويژه اي كه ژل ميكروسيليس MTOMIX 4500  يا مكمل بتن براي بتن ايجاد مي كند نفوذناپذير نمودن بتن است . اين خاصيت به دلايل موادي كه براي توليد ژل ميكروسيليس يا مكمل بتن فرموله شده اند مي باشند . براي توليد ژل ميكروسيليس از مواد روانساز و مواد آب بند كننده و دوده سيليسي و الياف پلي پروپيلن استفاده شده است كه همگي به نحوي در آب بندي، مواد آب بندي بتن و نفوذناپذير شدن بتن نقش دارند . 

 

 

مزايا  و معايب ژل ميكروسيليس :

ميكروسيليس در بتن، داراي مزايا و معايبي است اما مشروط بر اينكه بتوان آن را بخوبي در بتن مخلوط نمود و از ماده فوق روان كننده نيز بهره گرفت و گرنه هيچ گونه مزيتي را در بر نخواهد داشت زيرا اولا نسبت آب به سيمان را به شدت بالا مي برد و مقاومت و دوام را كم مي كند . ثانيا بتن را از نظر كارايي با مشكل همراه مي كند و آن را چسبنده مي سازد و پمپ كردن را عملا غير مقدور مي سازد .

 

 

1.افزايش چشمگير مقاومت هاى مكانيكى بتن

2. كاهش نفوذپذيرى بتن

3. كاهش تحرك يون كلر

4. جلوگيرى از خوردگى آرماتور در بتن هاى مسلح

 

 

ويژگي هاي ژل ميكروسيليس :

از جمله خصوصيات ويژه اي كه ژل ميكروسيليس يا مكمل بتن براي بتن ايجاد مي كند نفوذناپذير نمودن بتن است . اين خاصيت به دلايل موادي كه براي توليد ژل ميكروسيليس يا مكمل بتن فرموله شده اند مي باشند . براي توليد ژل ميكروسيليس از مواد روانساز و مواد آب بند كننده و دوده سيليسي و الياف پلي پروپيلن استفاده شده است كه همگي به نحوي در آب بندي، مواد آب بندي بتن و نفوذناپذير شدن بتن نقش دارند . با ايجاد رواني بيشتر بتن توسط روان كننده به كار برده شده در توليد ژل ميكروسيليس ذرات ريز دوده سيليسي يا پودر ميكروسيليس و ذرات ريز بتن حركت كرده و به سوي فضاهاي خالي بين سنگدانه هاي درشت تر حركت مي كنند و موجب پر شدن فضاي خالي بين آنها شده و به اين ترتيب موجب نفوذناپذيرتر شدن و همچنين حصول مقاومت بيشتر در بتن مي شوند . نفوذناپذير نمودن بتن توسط ژل ميكروسيليس يا مكمل بتن تا حدود زيادي مي تواند مانع خوردگي فولاد با آرماتور داخل بتن مسلح شود به اين ترتيب كه خوردگي فولاد مسلح كننده بتن مهم ترين پر هزينه ترين نوع خرابي بتن است كه اين خرابي عموماً‌ به دليل نفوذ مواد مخرب كلرايدها و غيره مي باشد . خواه كلرايدها از آب اقيانوس و چه از نمك هاي يخ زدا وارد بتن شده باشند نتيجه يكسان است . استفاده از بتن هاي ميكروسيليسي با بتن هاي سيليسي يا بتن ميكروسيليسي در برابر حملات سولفاتي نيز از خود مقاومت نشان خواهند داد چنانچه ساختار شيميايي سيمان پرتلند مصرفي ،‌ در حمله سولفاتي نقش دارد ، ‌اما تحقيقات نشان داده است كه نسبت آب به سيمان مواد سيماني نيز ( w/cm )  يك فاكتور بحراني به حساب مي آيد . كاهش w/cm به طور موثر، نفوذپذيري بتن را كاهش مي دهد . افزودن ژل ميكروسيليس يا مكمل بتن نفوذپذيري را تا حد زيادي كاهش مي دهد و سبب به تاخير انداختن بيشتر هرگونه واكنش مضر مي گردد .

 

 

 جهت اطلاع از قيمت و نحوه خريد و اطلاع از انواع ژل ميكروسيليس مي توانيد به وب سايت كلينيك بتن ايران مراجعه نماييد و يا با شماره هاي زير تماس حاصل نماييد .

www.clinicbeton.ir

021-45872

021-44604438

021-44464877

021-44549511

 


برچسب: ژل ميكروسيليس, خريد ژل ميكروسيليس, انواع ژل ميكروسيليس, قيمت ژل ميكروسيليس, ميكروسيليس, ژل ميكروسيليس بتن, پاور ژل،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۹:۲۷ توسط:admin admini موضوع:

چرا استفاده از گروت ( Grout ) در كارهاي ساختماني الزامي است ؟

گروت به تركيبي از مواد سيماني و آب به همراه سنگدانه و يا بدون سنگدانه است . مقدار آب موجود در اين مخلوط بايد به حدي زياد باشد كه كه كاملا جاري شود . از گروت براي پر كردن فضاهاي خالي و تخلخل‌هايي كه در عناصر مختلف ساختماني ممكن است وجود داشته باشد، استفاده مي‌شود. مخلوط كردن و تهيه‌ي گروت معمولاً ساده است و اگر به مقدار خيلي زيادي مورد نياز نباشد، در همان محل پروژه انجام مي‌شود. اما اگر مقدار گروت مصرفي زياد باشد، سفارش به كارخانه‌هاي مربوطه داده مي‌شود و گروت را با قيمت مناسب در آنجا تهيه خواهد شد. گروت‌ها انواع مختلفي دارند كه از مهم‌ترين انواع گروت مي‌توان به گروت اپوكسي، گروت سيماني يا پايه سيماني، گروت‌هاي پليمري و گروت‌هاي منبسط‌ كننده اشاره كرد. انتخاب نوع گروت مورد استفاده در هر موقعيت، بستگي به مطابقت و هم ‌زيستي گروت مورد نظر با ديگر مواد موجود دارد. با در نظر گرفتن اين شرايط و ويژگي‌هاي مختلف هر نوع، گروت مورد نظر انتخاب مي‌شود. خاصيت ويژه‌ي گروت، يعني رواني بالا، باعث مي‌شود تا تزريق گروت به قسمت‌هاي مختلف بتن و پر كردن تخلخل‌هاي آن تسهيل شود. در ادامه به بررسي مزايا و ويژگي هاي گروت مي پردازيم .

 

 

 

مهمترين مزاياي گروت

يكي از مهمترين مزاياي گروت اين است كه مكاني كه در آن گروت ريخته مي شود به طور كامل پر مي شود . گروت ها به گونه اي طراحي شده اند كه توان جذب نيروهاي وارده و انتقال آن ها را به بخش زيركار داشته باشند . بتن‌هايي كه بر اثر آسيب ديدگي و ترك خوردگي در آن‌ها فضاهاي خالي به وجود آمده است را مي‌تواند با استفاده از گروت پايه سيماني ترميم كرد. البته بايد توجه داشته باشيد كه گروت صرفاً فضاي خالي را پر مي‌كند و از نظر سازه‌اي، بتن را ترميم نمي‌كند. بنا بر اين زماني از گروت استفاده مي‌شود كه ترك و آسيب ديدگي در حال پيشرفت نباشد و يا عامل آسيب ديدگي شناسايي شده و از بين رفته باشد.

 

 

ملات هاي گروت آماده

 

گروت منبسط شونده بر پايه سيمان

گروت سيماني اصلاح شده با مواد پليمري بسيار

گروت اپوكسي دوجزيي و يا سه جزيي

گروت آماده منبسط شونده

 

گروت سيماني منبسط شونده با مقاومت اوليه و نهايي بالا و زودرس مي باشد كه بستگي به دماي آب و هوايي محيط و زمان مصرفي دارد . اين نوع گروت به صورت پودر خشك بسته بندي شده آماده مصرف است و در هنگام تركيب با آب، داراي خصوصيات انبساط حجمي دو مرحله است .

انبساط اوليه گروت MTOFLOW 600 زماني اتفاق مي افتد كه پودر آن با آب تركيب شود و به مدت 15 تا 30 دقيقه به طول مي انجامد.

انبساط ثانويه بر اثر واكنش شيميايي گيرش ملات است كه يك يا دو روز بعد از اختلاط ملات آغاز مي شود و به منظور حصول انبساط اوليه بهينه بايد ملات را پس از اختلاط با آب سريعا مورد استفاده قرار داد .

 

عملكردهاي گروت

گروت بايد قوام يافته و سيال باشد و نبايد دچار جداشدگي آب و سنگدانه از هم شود و ته نشين نشود . گروت بايد توان نگهداري آب ملات و سيمان را داشته باشد و بايد در حداقل زمان به مقاومت مطلوبي برسد . براي بدست آوردن گروت درصد بهينه مواد چسباننده و افزودني بتن و مصالح سنگي در چنين شرايطي از نظر تكنيكي تقريبا غير ممكن خواهد بود و از نظر اقتصادي نيز كاملا غير اقتصادي است. به همين دليل است كه از گروت مخلوط آماده ايده آلي براي گروت ريزي و گروت كاري استفاده مي شود. اين نوع گروت هاي مخلوط آماده تحت شرايط كنترل شده و فرموله شده و از پيش مخلوط شده در كارخانه بسته بندي مي شوند.

انواع گروت

در نظر داشته باشيد گروت ها انواع مختلفي دارند از نوع G2 و G3 و G1 اين محصولات مشخصات فني متفاوتي نسبت به هم دارند و در جاها و در نوع هاي مختلف استفاده مي شوند مي توانيد جهت بررسي و اطلاعات بيشتر در اين زمينه و محصولات ديگر نيز از واحد فروش كلينيك بتن اطلاعات جديد را دريافت فرماييد.

گروت پليمري

گروت اپوكسي

گروت سيماني

گروت اپوكسي

گروت اپوكسي شكل پذير، بدون حلال و مقاوم و داراي 3 جز مي باشد .

1.      رزين اپوكسي ، 2. هاردنر بتن ، 3. عمل آورنده آمين و دانه بندي ويژه سيليسي

 

كه در هنگام مصرف كافيست اين 3 جز با هم تركيب شود، بعد از تركيب شدن ملات به وجود آمده داراي خصوصيات زير مي باشد .

سخت شدن سريع كه به دماي محيط بستگي دارد . ، قابليت بالاي چسبندگي به زير كارهاي معدني و فولادي ، مقاومت در برابر ارتعاشات شديد ، سخت شدن بدون جمع شدگي، مقاومت بالا در برابر حملات مواد شيميايي، مقاومت مكانيكي بسيار زياد

 

 جهت دريافت قيمت و همچنين نحوه خريد انواع گروت و دريافت مشاوره مي توانيد به وب سايت كلينيك بتن ايران مراجعه نماييد و يا با شماره تلفن هاي زير تماس حاصل نماييد .

www.clinicbeton.ir

021-45872

021-44604438

021-44464877

021-44549511

 

 

 

 

 

 


 

 


برچسب: گروتG1, گروت G2, گروتG3, گروت, گروت پايه سيماني, قيمت گروت, خريد گروت, گروت اپوكسي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۹:۳۱ توسط:admin admini موضوع:

بتن هاي اليافي، اصول و ساختار

بتن هاي اليافي (بتن مسلح به الياف) نوعي كمپوزيت است كه با بكارگيري الياف تقويت كننده داخل مخلوط بتن، منجر به بهبود محسوسي از خواص مقاومتي بتن مي گردد. با اين حال مهمترين مشخصه بين اليافي خاصيت جذب انرژي، انعطاف پذيري و مقاومت آن در مقابل ضربه است. به همين دليل امروزه اين بتن نقش بسيار جدي در پيشرفت تكنولوژي بتن ايفا كرده است و به عنوان يك ماده جديد و اقتصادي در صنعت ساختمان محسوب مي گردد. خاصيت جذب انرژي و طاقت بتن مي تواند خطر شكست سازه هاي بتني را به خصوص در مناطقي كه تحت بارهاي مكرر و لرزه اي قرار مي گيرند، به طور مطلوبي كاهش دهد. قابليت انعطافي آن نيز، همانند خواص مواد پلاستيكي، باعث مي شود كه بتن اليافي گسيختگي نهايي نداشته باشد. همچنين از آنجا كه الياف در بتن در همه جهات پراكنده مي شوند، در صورت تشكيل يك ترك، الياف در جهات مختلف اتصالاتي را بوجود آورد و از گسترش ترك جلوگيري مي نمايند. بنابراين رشته هاي الياف بطور فعال در محدود كردن عرض ترك وارد عمل شده و با تشكيل ريز تركهاي زياد قابليت بهره برداري بتن را افزايش مي دهند.

FRC، بتن (يا ملات) است كه با اليافي كه به طور تصادفي توزيع شده اند، مسلح شده است. و از انواع متعددي از الياف طبيعي در بتن به زماني پيش از ظهور بتن به مسلح معمولي بر مي گردد. با اين حال جنبه هاي فني سيستم هاي FRC قرن هاي متمادي همچنان توسعه نيافته باقي ماند. طي 40 سال گذشته تحقيقات عمده اي در زمينه FRC صورت گرفته است. امروزه بسياري از مخلوط هاي FRC شكل تجاري يافته اند.

به منظور عرضه طويل المدت بتن اليافي (FRC) به عنوان نوعي از مصالح ساختماني، اين تركيب بايد قادر به رقابت اقتصادي با ساير ساختارهاي مسلح موجود باشد. 

اصول و ساختار بتن هاي اليافي
اصول اساسي اي كه بر طراحي بتن هاي مسلح معمولي حاكم است، در طراحي سيمان ها و بتن هاي مسلح به الياف نيز برقرار مي باشد. مسلح كردن بتن با ميلگرد، سيم و يا الياف، در نواحي اي كه تنش هاي كششي بالايي اتفاق مي افتد، رفتار بتن را اصلاح مي كند. در مخلوط هايي كه با الياف اصلاح مي شوند، مقاومت كششي، مقاومت خمشي، انعطاف پذيري و كنترل ترك بهبود مي يابد. مهمترين عواملي كه عملكرد مصالح مخلوط را كنترل مي كند، عبارتند از :

1- مشخصات فيزيكي تقويت كننده ها و ماتريس
2- مقاومت پيوستگي بين تقويت كننده و ماتريس

هر چند اصول اساسي حاكم بر ساختارهاي بتن معمولي و مسلح به الياف، مشابهند، با اين حال از نظر مشخصات، تفاوت هايي چند بين اين دو وجود دارد :
1- الياف در سرتاسر مقطع عرضي داده شده، توزيع مي شوند در حالي كه ميلگردها يا سيمها فقط در نواحي مورد نياز قرار داده مي شوند.
2- بيشتر الياف در مقايسه با ميلگردهاي ممتد، نسبتاً كوتاه بود و در فاصل اي نزديك به هم قرار دارند.
3- بطور كلي اين امكان وجود ندارد كه با استفاده از الياف بتوان همانند شبكه هاي ميلگرد يا سيم هاي تقويت، به يك نسبت بالاي تقويت (مساحت تقويت به مساحت بتن) دست يافت. 
عوامل وابسته به زمان مانند خصوصيات و مقاومت پيوستگي بين الياف و ماتريس باعث مي شوند كه نتوان با استفاده از اين اصلاحات تئوريك، خصوصيات مخلوط را به دقت پيش بيني نمود. روش هاي طراحي عملي كه تا به امروز مورد استفاده قرار مي گرفته اند، بر مبناي داده هاي واقعي آزمايش هايي است كه از تحقيقات پارامتري حاصل شده اند.

 

جهت مطالعه مقاله بتن هاي اليافي، اصول و ساختار به طور كامل مي توانيد به وب سايت كلينيك بتن ايران مراجعه نماييد .


برچسب: بتن, بتن هاي اليافي, اصول بتن هاي اليافي, ساختار بتن هاي اليافي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۲:۴۳ توسط:admin admini موضوع:

ويبراسيون بتن و انواع آن

كيفيت بتن به عوامل مختلفي بستگي دارد كه آسيب‌پذيرترين و بي‌دفاع‌ترين‌شان، نيروي انساني است. نظارت و سرپرستي بر قسمت‌هاي مختلف در هنگام بتن‌ريزي، از مهم‌ترين اقداماتي است كه در هر پروژه بايستي صورت پذيرد. سرپرست (سوپروايزر) يا ناظر بايستي به عوامل مختلفي هم‌چون نازك‌كاري بتن، كميت بتن‌ريزي، آزمايش‌ها انجام شده بر روي بتن و ويژگي‌هاي مختلف آن نظارت داشته باشد. در كنار اين‌ها، يكي ديگر از مراحل حياتي، ويبراسيون بتن است كه مي‌تواند به اشكال مختلفي به مرحله‌ي اجرا برسد.

در گذشته، پس از مرحله‌ي بتن‌ريزي، براي متراكم كردن بتن از روش‌هايي هم چون كوبيدن روي آن استفاده مي‌كردند. هدف از كوبيدن بتن، اين بود كه با ايجاد تراكم در آن، بتن به بالاترين حد چگالي خود برسد. البته اين روش و تكنيك هم‌اكنون منسوخ شده است، اين پروسه كه متراكم كردن بتن ناميده مي‌شود، امروز هم از مهم‌ترين مراحل بتن‌ريزي محسوب مي‌شود.

امروزه بتن را به وسيله ويبراسيون يا همان لرزش متراكم مي‌كنيم. مخلوط تازه‌ي بتن معمولاً حاوي حباب هوا به ميزان ۵ تا ۲۰ درصد از حجم كل بتن است. ميزان و اندازه‌ي حجمي اين حباب‌هاي هوا با اسلامپ بتن رابطه‌ي عكس دارد؛ به اين معني كه در بتن با اسلامپ كم‌تر، بيشتر است و بالعكس. در هنگام بتن‌ريزي، استفاده از ويبراتور (وسيله‌اي كه با آن عمليات ويبراسيون يا لرزش بتن را انجام مي‌دهيم) باعث مي‌شود تا اصطكاك داخلي بين سنگدانه‌ها تا حد زيادي كاهش يابد و حركت آن‌ها در كنار يكديگر نرم‌تر و راحت‌تر انجام بشود. در واقع هدف از ويبراسيون اين است كه بتن را به حالتي تبديل كنيم كه در آن، سنگدانه‌ها و ديگر مواد موجود در بتن، كم‌ترين فضاي ممكن را اشغال كنند.

انواع و طبقه‌بندي ويبراتورها

ويبراتورهاي داخلي

پراستفاده‌ترين و قابل اتكا ترين ويبراتور در بين انواع مختلف آن، ويبراتورهاي داخلي يا Internal Vibrators هستند. اين ويبراتور داراي يك ميله‌ي انعطاف پذير و موتور است. عملكرد آن به اين نحو است كه ميله را به بتن فرو مي‌كنند و بعد ميله به وسيله نيرويي كه موتور به آن وارد مي‌كند، شروع به لرزش مي‌كند.

پايان ويبراسيون از وضع سطوح خارجي بتن مشخص مي‌شود. سطح خارجي بتن نبايد داراي شكل لانه زنبوري باشد. همچنين نبايد ملات اضافي‌اي روي آن ديده شود. ميله بايد به آرامي و با سرعتي در حدود ۸۰ ميلي‌متر بر ثانيه از بتن خارج شود تا جاي خالي آن به شكل مناسبي پر شود.

ويبراتورهاي خارجي

از ويبراتورهاي خارجي معمولاً براي بتن‌هاي پيش‌ساخته استفاده مي‌شود و استفاده از آن‌ها خيلي گسترده نيست. همچنين در مواردي كه شرايط و شكل بتن، اجازه‌ي استفاده از ويبراتورهاي داخلي را به ما نمي‌دهد، از ويبراتورهاي خارجي استفاده مي‌كنيم.

ويبراتورهاي سطحي

ويبراتورهاي سطحي به وسيله‌ي صفحه‌ي تخت از سطوح خارجي بتن، بر آن لرزش وارد مي‌كنند. در اين روش، بتن از تمامي جهت در معرض لرزش قرار مي‌گيرد و بتن رخصت افزايش حجم نيز ندارد. به همين دليل در ويبراتورهاي سطحي مي‌توان از درجه‌هاي لرزش بسيار بالا استفاده كرد. از استفاده‌هاي معمول و پرتكراري كه از ويبراسيون‌هاي سطحي مي‌شود، متراكم كردن مكعب‌هاي بتني براي آزمايش  و هم چنين استفاده از آن‌ها براي تراكم بتن در سطح اتوبان‌ها و يا جاده‌ها مي‌باشد.

 

جهت مطالعه مقاله ويبراسيون بتن و انواع آن به طور كامل مي توانيد به وب سايت رسمي كلينيك بتن ايران مراجعه نماييد .


برچسب: انواع ويبراتورها, بتن ريزي, ويبراسيون بتن, انواع ويبراسيون بتن،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۰:۰۵ توسط:admin admini موضوع: